Skattefradrag renter og lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Betal riktig skatt
Trekk fra lånerenter
Medlåntakere deler fradraget
Betal riktig skatt
Trekk fra lånerenter
Medlåntakere deler fradraget

Skattefradrag er kostnader eller utgifter du kan trekke fra din totale inntekt før skatten beregnes. Disse fradragene gjør at den skatten du må betale, blir lavere.

Renter du betaler på lån skal trekkes fra bruttoinntekten din når skatten beregnes. Lånet skal også trekkes fra ved beregning av formue. Du får dermed mindre skatt mens du nedbetaler lånene dine. Denne skattefordelen tas med i beregningen av din betjeningsevne når du søker lån.

Du bør sjekke skattemeldingen din om at du har med alle fradrag du måtte ha krav på. Her kan du lese mer om reglene for skattefradrag lån.

Hva betyr skattefradrag for lån i kroner og øre?

Fradraget er en flat prosentsats som for for tiden ligger på 22 %. Det er det samme uavhengig om du har høy eller lav inntekt, eller et dyrt eller billig lån.

Betaler du du 1 000 kroner i renter, beregnes fradraget til 220 kroner.

Med et nylig opptatt boliglån og andre lån kan det for noen være betydelige summer å spare på skatten i løpet av et år.

Denne skattefordelen har imidlertid vært gjenstand for diskusjon. Ikke alle synes det er rimelig at man skal få mindre skatt fordi man tar opp lån.

Rentesatsen har derfor blitt gradvis redusert fra 28 % i 2013 til 22 % for 2022 og 2023. Det tas stilling til dette i den årlige utarbeidelsen av statsbudsjett.

Hvilke lån får du fradrag for?

Dette gjelder med få unntak renter og forsinkelsesrenter på alle typer vanlige lån for privatpersoner og bedrifter, herunder

Et viktig unntak er at du ikke får fradrag for rentetillegget på restskatten. Forsinkelsesrentene på skatten kan du imidlertid få trukket fra.

Ting du kjøper på kreditt er også fradragsberettiget for de rentene som påløper mens du betaler. Her har myndighetene imidlertid bestemt at rentesatsen kun skal være 17 % (2022).

Merk at det ikke behøver være lån fra profesjonelle långivere for å få fradrag. Dersom du betaler renter på lån du har fått fra for eksempel familie eller arbeidsgiver, skal disse føres opp på lik linje med andre lån.

Du må også faktisk ha betalt de rentene du krever fradrag for. Dersom du ikke har betalt boliglånet etter planen, får du ikke fradrag selv om långiveren har bokført dem.

Personfradrag

Personfradrag er et fast fradrag som trekkes fra den skattepliktige inntekten din før skatten beregnes. Dette fradraget er tilgjengelig for alle skattepliktige personer i Norge, uavhengig av om de har barn eller ikke. Personfradraget er ment å bidra til å redusere den totale skatteregningen og gi økonomisk lettelse for enkeltpersoner.

Slik fungerer personfradrag

Personfradraget er et fast beløp som trekkes fra den skattepliktige inntekten din. Størrelsen på personfradraget kan variere fra år til år og er bestemt av myndighetene.

Personfradraget gjelder for alle skattepliktige personer, uavhengig av om de er gift, enslige, har barn eller ikke. Det er derfor en generell form for skattelette som alle kan dra nytte av.

Personfradraget reduserer den skattepliktige inntekten din, noe som fører til lavere skatt. Jo høyere personfradraget er, desto mindre skatt må du betale. Personfradraget blir normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen din av Skatteetaten basert på opplysningene de har om deg og din økonomiske situasjon.

Fradrag også for andre lånekostnader

I tillegg til rentene kan du også trekke fra omkostninger og gebyrer for å ta opp lånet. Eksempler på dette er etableringsgebyr, omkostninger til refinansiering (som for eksempel innhenting av ny takst på boligen) og gebyrer til boligselskap i forbindelse med særskilt nedbetaling av fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett.

Du får derimot ikke fradrag for inkassogebyrer og andre omkostninger i forbindelse med inkasso. (Forsinkelsesrenter er fortsatt fradragsberettiget).

Lån med medlåntaker

Det er vanlig å være to når man tar opp lån til felles bolig. Det er også mulig å søke sammen når man tar opp forbrukslån. Det kalles lån med medlåntaker.

Begge vil selvfølgelig ikke få fradrag for det fulle beløpet. Långivere vil som regel rapportere rentebetalingen kun på den ene låntakeren. Dette kan dere imidlertid endre selv på skattemeldingen.

Rentefradraget kan derfor føres slik at det fordeles likt på begge låntakerne, eller en annen andel dere blir enige om.

Ettersom fradraget er flatt på 22 % vil det imidlertid ikke være noe å spare på å omfordele det som er oppgitt i skattemeldingen. Unntaket er dersom den ene låntakeren ikke har hatt skattepliktig nettoinntekt det angjeldende skatteåret. I slike situasjoner bør hele fradraget føres på den låntakeren som har hatt inntekter.

Hva gir rett på skattefradrag?

Det er flere ulike utgifter og kostnader som kan gi rett på skattefradrag. Dette inkluderer utgifter knyttet til jobb, boliglån, barn, helse, og mer. Fradragene må være dokumentert og det må kunne bevises at kostnadene du oppgir er reelle og relevante.

Foreldrefradraget

Foreldrefradraget er et skattefradrag laget for å avlaste økonomiske byrder knyttet til å ha barn. Det dekker utgifter som barnehage, SFO, barnepass osv. Foreldre må dokumentere disse kostnadene for å benytte seg av fradraget. Fradraget reduserer den skattepliktige inntekten og kan fordeles mellom begge foreldrene.

Aldersbegrensninger gjelder, og det er viktig for foreldre å være klar over disse reglene for å maksimere fradraget. Det anbefales å konsultere skattemyndighetene eller en skatterådgiver for mer informasjon.

Skattefradag knyttet til refinansiering

Skattefradrag for refinansiering kan omfatte flere kostnader og utgifter knyttet til prosessen med å refinansiere lån. Her er noen skattefradrag du kan være kvalifisert for:

  • Gebyrer – Gebyrer som betales til banken eller långiveren i forbindelse med refinansiering kan ofte være fradragsberettigede. Dette kan inkludere etableringsgebyr, termingebyr, og lignende.
  • Dokumentavgift – Dokumentavgiften som betales til staten ved tinglysning av lånet kan også være fradragsberettiget. Dette gjelder spesielt hvis du refinansierer boliglånet ditt.
  • Renter – Rentekostnader knyttet til selve refinansieringslånet kan også være fradragsberettigede. Dette gjelder både for renter på det nye lånet og eventuelle forhåndsinnbetalte renter på det gamle lånet.
  • Rådgivningskostnader – Kostnader knyttet til rådgivning eller juridisk bistand i forbindelse med refinansieringen kan også være fradragsberettigede.

Reisefradrag

Du kan få flere skattefradrag for reisekostnader, spesielt hvis reisen er relatert til arbeidet ditt eller andre fradragsberettigede formål. Her er noen skattefradrag du kan være kvalifisert for:

  • Jobbreiser – Kostnader knyttet til reiser i forbindelse med arbeidet ditt kan være fradragsberettigede. Dette inkluderer utgifter som transport (fly, tog, buss, bil), overnatting, måltider og andre nødvendige utgifter mens du er på jobbreise.
  • Reisefradrag for pendling – Hvis du pendler til og fra jobb, kan du få fradrag for reisekostnader. Dette inkluderer utgifter til transportmidler som bil, kollektivtransport, bompenger og parkering.
  • Utdanningsreiser – Kostnader knyttet til reiser i forbindelse med utdanning eller kurs som er relevante for jobben din, kan være fradragsberettigede.
  • Frivillig arbeid – Hvis du utfører frivillig arbeid for en organisasjon, kan du få fradrag for reisekostnader knyttet til dette arbeidet.
  • Medisinske reiser – Visse medisinske reiser kan være fradragsberettigede, for eksempel reiser til lege, tannlege eller behandling som ikke er tilgjengelig hvor du bor.

Glemt fradrag i årevis?

Det er dessverre ikke uvanlig at folk glemmer å benytte seg av skattefradrag de har rett på. Det kan være lurt å gå gjennom skattemeldingen nøye eller kontakte en skatterådgiver for å sikre at du ikke går glipp av fradrag du har krav på.

Skattefradrag på boliglån

Skattefradrag på boliglån gjelder for renteutgifter knyttet til boliglånet. Dette fradraget lar boligeiere trekke fra rentekostnadene fra den skattepliktige inntekten sin, noe som reduserer den totale skattebelastningen.

For å kunne benytte seg av dette fradraget må boligeieren være registrert som eier av boligen og ha lån knyttet til kjøp av boligen, som oppføring eller oppussing. Normalt inkluderer dette både lån til kjøp av bolig og eventuelle lån for oppussing eller utbedringer av eksisterende bolig.

Det er viktig å merke seg at det kun er renteutgifter som er fradragsberettigede, ikke avdragene på lånet. I tillegg må boliglånet være sikret med pant i boligen. Den totale summen av renteutgiftene kan føres opp i selvangivelsen og trekkes fra den skattepliktige inntekten, noe som reduserer den endelige skatteplikten. Det er viktig å holde rede på dokumentasjonen for renteutgiftene, som normalt vil være bankens årsoppgave som viser de totale renteutgiftene for året.

BSU og skattefradrag

Skattefradrag på Boligsparing for ungdom (BSU) gir deg muligheten til å redusere skatten din mens du sparer til bolig. Med en årlig maksimal sparegrense på 27 500 kroner og et totalt sparebeløp på opptil 300 000 kroner, kan du dra nytte av 10% skattefradrag på innskuddene dine.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at du ikke får fradrag hvis du helt eller delvis eier en primær- eller sekundærbolig per 31. desember i inntektsåret.

Hvordan få de skattefradrag du har rett på?

For å få de skattefradragene du har rett på, er det viktig å sørge for at du dokumenterer alle relevante kostnader og utgifter. Dette kan inkludere kvitteringer, fakturaer, og annen dokumentasjon. Det kan også være lurt å benytte seg av en skatterådgiver eller regnskapsfører som kan hjelpe deg med å optimalisere skattefradragene dine.

Sjekk og korriger skattemeldingen

Profesjonelle långivere har systemer som gjør at rentene du betaler rapporteres direkte til Skatteetaten. Du skal også få gjenpart av denne renteoppgaven.

Du bør likevel ta en rask sjekk om det stemmer med dine innbetalinger. Det er alltid mulig at systemer svikter.

Lån fra private blir selvfølgelig ikke rapportert. Det må du føre på selv. Långiver skal tilsvarende rapportere rentene som inntekt i sin skattemelding.

Har du tatt opp lån i utlandet, skal det også føres opp. Husk at dersom du får et tilsvarende fradrag for en skatteplikt du måtte ha i det angjeldende landet, kan du ikke i kreve rentefradrag i Norge i tillegg.

Alle endringer du gjør i skattemeldingen må dokumenteres.

Søk lån gjennom Sambla

Selv om du kan trekke fra renter på skatten, er det enda mer fordelaktig med lave renter.

Når du søker lån via Sambla, søker du samtidig hos alle våre over 20 samarbeidende banker og långivere. Du kan derfor få et tilsvarende antall lånetilbud å velge mellom.

Som regel vil det være stor forskjell på rentene i de lånetilbudene du mottar. Det kan innebære en vesentlig besparelse for deg ved å velge lånet med den laveste renten.

Spørsmål og svar - Skattefradrag

Kan jeg få skattefradrag for lånerenter?

Ja. Lånerenter er fradragsberettiget i skatten.

Hvor høyt skattefradrag får jeg for betaling av lån?

Per 2022 er skattefradraget på 22 % av rentene du faktisk har betalt. Dette er imidlertid til vurdering ved hvert statsbudsjett.

Er det også skattefradrag på boliglån?

Ja, du trekker fra renter du betaler på boliglånet hvert år. Dersom du har skattepliktig formue, skal boliglånet komme til fratrekk ved beregningen av denne.

Må jeg selv oppgi lånerentene i skattemeldingen?

Banker og andre profesjonelle långivere vil sende oppgaver til Skatteetaten slik at lånerentene påføres i skattemeldingen. Har du lån fra private må du sørge for å føre opp lån og rentebetaling selv.

Bankene vi sammenligner

Vis mer