Sambla
33 22 29 70

Skattefradrag renter og lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Når jeg sammenligner godkjenner jeg brukeravtale, privacy policy og bekrefter at jeg er norsk statsborger.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Betal riktig skatt
Trekk fra lånerenter
Medlåntakere deler fradraget
Betal riktig skatt
Trekk fra lånerenter
Medlåntakere deler fradraget

Renter du betaler på lån skal komme til fratrekk i bruttoinntekten din når skatten beregnes. Lånet skal også trekkes fra ved beregning av formue. Du får dermed mindre skatt mens du nedbetaler lånene dine. Denne skattefordelen tas med i beregningen av din betjeningsevne når du søker lån.

Du bør sjekke skattemeldingen din om at du har med alle fradrag du måtte ha krav på. Her kan du lese mer om reglene for skattefradrag lån.

Hva betyr skattefradrag for lån i kroner og øre?

Fradraget er en flat prosentsats som for for tiden ligger på 22 %. Det er det samme uavhengig om du har høy eller lav inntekt, eller et dyrt eller billig lån.

Betaler du du 1 000 kroner i renter, beregnes fradraget til 220 kroner.

Med et nylig opptatt boliglån og andre lån kan det for noen være betydelige summer å spare på skatten i løpet av et år.

Denne skattefordelen har imidlertid vært gjenstand for diskusjon. Ikke alle synes det er rimelig at man skal få mindre skatt fordi man tar opp lån.

Rentesatsen har derfor blitt gradvis redusert fra 28 % i 2013 til 22 % for 2022. Det tas årlig stilling til dette i den årlige utarbeidelsen av statsbudsjett.

Hvilke lån får du fradrag for?

Dette gjelder med få unntak renter og forsinkelsesrenter på alle typer vanlige lån for privatpersoner og bedrifter, herunder

Et viktig unntak er at du ikke får fradrag for rentetillegget på restskatten. Forsinkelsesrentene på skatten kan du imidlertid få trukket fra.

Ting du kjøper på kredittkjøp er også fradragsberettiget for de rentene som påløper mens du betaler. Her har myndighetene imidlertid bestemt at rentesatsen kun skal være 17 % (2022).

Merk at det ikke behøver være lån fra profesjonelle långivere for å få fradrag. Dersom du betaler renter på lån du har fått fra for eksempel familie eller arbeidsgiver, skal disse føres opp på lik linje med andre lån.

Du må også faktisk ha betalt de rentene du krever fradrag for. Dersom du ikke har betalt boliglånet etter planen, får du ikke fradrag selv om långiveren har bokført dem.

Fradrag også for andre lånekostnader

I tillegg til rentene kan du også trekke fra omkostninger og gebyrer for å ta opp lånet. Eksempler på dette er etableringsgebyr, omkostninger til refinansiering (som for eksempel innhenting av ny takst på boligen) og gebyrer til boligselskap i forbindelse med særskilt nedbetaling av fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett.

Du får derimot ikke fradrag for inkassogebyrer og andre omkostninger i forbindelse med inkasso. (Forsinkelsesrenter er fortsatt fradragsberettiget).

Sjekk og korriger skattemeldingen

Profesjonelle långivere har systemer som gjør at rentene du betaler rapporteres direkte til Skatteetaten. Du skal også få gjenpart av denne renteoppgaven.

Du bør likevel ta en rask sjekk om det stemmer med dine innbetalinger. Det er alltid mulig at systemer svikter.

Lån fra private blir selvfølgelig ikke rapportert. Det må du føre på selv. Långiver skal tilsvarende rapportere rentene som inntekt i sin skattemelding.

Har du tatt opp lån i utlandet, skal det også føres opp. Husk at dersom du får et tilsvarende fradrag for en skatteplikt du måtte ha i det angjeldende landet, kan du ikke i kreve rentefradrag i Norge i tillegg.

Alle endringer du gjør i skattemeldingen må dokumenteres.

Lån med medlåntaker

Det er vanlig å være to når man tar opp lån til felles bolig. Det er også mulig å søke sammen når man tar opp forbrukslån. Det kalles lån med medlåntaker.

Begge vil selvfølgelig ikke få fradrag for det fulle beløpet. Långivere vil som regel rapportere rentebetalingen kun på den ene låntakeren. Dette kan dere imidlertid endre selv på skattemeldingen.

Rentefradraget kan derfor føres slik at det fordeles likt på begge låntakerne, eller en annen andel dere blir enige om.

Ettersom fradraget er flatt på 22 % vil det imidlertid ikke være noe å spare på å omfordele det som er oppgitt i skattemeldingen. Unntaket er dersom den ene låntakeren ikke har hatt skattepliktig nettoinntekt det angjeldende skatteåret. I slike situasjoner bør hele fradraget føres på den låntakeren som har hatt inntekter.

Skattefradrag boliglån

Den største posten i familiers privatøkonomi er gjerne boliglånet. Det skader derfor ikke å ha et ekstra fokus på akkurat dette.

Normalt er det en bank som står for dette. Man bør forvente at denne sender korrekte oppgaver til myndighetene slik at det også blir riktig med rentefradrag boliglån i skattemeldingen.

Det kan ha vært noen renteendringer i løpet av året, men fradraget skal uansett beregnes fra det du faktisk har betalt. Det er altså ikke den opprinnelige nedbetalingsplanen det skal tas utgangspunkt i.

Dernest kan du sjekke om fradragsbeløpet er fordelt riktig mellom medlåntakere. Hvis ikke må dere endre det selv.

Og endelig, har dere refinansiert boliglånet i løpet av året, skal omkostninger i forbindelse med dette også føres som fradrag.

Har du skattepliktig formue, skal boliglån og annen gjeld trekkes fra her.

Søk billig lån hos Sambla

Selv om du kan trekke fra renter på skatten, er det enda mer fordelaktig med lave renter.

Når du søker lån via Sambla, søker du samtidig hos alle våre over 20 samarbeidende banker og långivere. Du kan derfor få et tilsvarende antall lånetilbud å velge mellom.

Som regel vil det være stor forskjell på rentene i de lånetilbudene du mottar. Det kan innebære en vesentlig besparelse for deg ved å velge lånet med den laveste renten.

Spørsmål og svar - Skattefradrag

Kan jeg få skattefradrag for lånerenter?
Ja. Lånerenter er fradragsberettiget i skatten.
Hvor høyt skattefradrag får jeg for betaling av lån?
Per 2022 er skattefradraget på 22 % av rentene du faktisk har betalt. Dette er imidlertid til vurdering ved hvert statsbudsjett.
Er det også skattefradrag på boliglån?
Ja, du trekker fra renter du betaler på boliglånet hvert år. Dersom du har skattepliktig formue, skal boliglånet komme til fratrekk ved beregningen av denne.
Må jeg selv oppgi lånerentene i skattemeldingen?
Banker og andre profesjonelle långivere vil sende oppgaver til Skatteetaten slik at lånerentene påføres i skattemeldingen. Har du lån fra private må du sørge for å føre opp lån og rentebetaling selv.

Bankene vi sammenligner

img
img
img
img
img
img
Vis mer