Avdragsfritt lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Avdragsfritt lån på bolig
Betal bare rentene
Bruk overskuddet på andre utgifter
Avdragsfritt lån på bolig
Betal bare rentene
Bruk overskuddet på andre utgifter

Et avdragsfritt lån betyr at du kun betjener løpende renter og gebyrer. Du betaler altså ikke ned på selve lånet. Per i dag er det kun enkelte typer lån, som lån med sikkerhet i bolig og studielån som under spesielle forutsetninger gis avdragsfritt, og da for tidsbestemte perioder.

Her kan du lese mer om avdragsfrihet, hvilke regler som gjelder og det som det fører med seg.

Hva er et avdragsfritt lån?

Et lån skal ha en nedbetalingsplan. Normalt vil du betale renter og avdrag hver måned. Påløpte renter, altså prisen for å ha lånet, skal dekkes fullt ut. Avdragsdelen, det du i tillegg må betale for at lånet skal gå nedover, kan variere.

Har du serielån betaler du det samme beløpet i avdrag hver måned. Det innebærer at du betaler mye mer i starten av nedbetalingsperioden. Rentebeløpet er jo høyere desto større restsaldoen er.

Derfor velger de fleste annuitetslån hvor terminbeløpet (renter og avdrag samlet) er det samme under hele nedbetalingstiden. Avdragsdelen utgjør en liten del til å begynne med, men øker i takt med at rentene du betaler på lånet blir mindre.

Hvis du har et lån med avdragsfrihet, betyr det at lånet faktisk ikke blir betalt ned i den tiden som er planlagt. 

Fordeler med avdragsfrihet

Har du avdragsfrihet blir det mindre å betale på lånet hver måned. Det kan være nødvendig i en periode du ikke har så mange inntekter.

Med avdragsfrihet frigjør du også kapital du kan sette inn andre steder der det er mer presserende. Dersom du for eksempel får innvilget avdragsfrihet på boliglånet, kan du bruke de ekstra pengene til å betale ned gjeld med høyere rente, som for eksempel smålån eller kredittkortgjeld.

Ulemper med avdragsfrihet

Det kjedelige med bare å betale renter på et lån, er selvfølgelig at det aldri blir nedbetalt. Det bør derfor generelt unngås for lengre perioder.

Det blir også mye dyrere i lengden. Når ikke lånesaldoen reduseres, fortsetter du å rentebetjene det fulle lånet. De totale låneutgiftene blir mye større enn dersom du følger en nedbetalingsplan.

Avdragsfrihet boliglån

Avdragsfrihet er mest aktuelt når det gjelder boliglån. De fleste banker har et eget søknadsskjema du kan bruke for å søke om en midlertidig periode hvor du slipper å betale avdrag.

Ved å kun betale ned renter på boliglånet i en tid kan du frigjøre midler til å betale andre viktige utgifter. Det kan være andre lån du har med høyere renter, eller regninger du ligger på etterskudd med.

Vær oppmerksom på at terminbeløpet når du igjen begynner å betale avdrag vil være høyere etter en avdragsfri periode. Det kan unngås ved samtidig å søke om lengre nedbetalingstid.

Avdragsfritt lån regler

Muligheten til å få avdragsfrihet på boliglånet er beskrevet i utlånsforskriften som er utarbeidet av Finanstilsynet.

I forskriftens paragraf 9 er det en bestemmelse om at det ikke skal gis avdragsfrihet dersom boligen er belånt med mer enn 60 % av verdien. Det kan imidlertid aksepteres tilleggssikkerhet. Det betyr at dersom for eksempel foreldrene til låntakerne stiller sidesikkerhet i sin bolig, kan kravet for avdragsfrihet oppfylles på den måten.

Du vil også oppfylle kravet dersom du gjennom nedbetaling eller generell økning av markedsverdien reduserer lånegraden på boligen til 60 %. Dette er også avhengig av at banken selv aksepterer å gi et avdragsfritt lån. De vil oftest foretrekke å gi lån med en fast nedbetalingsplan, selv om de altså har adgang til å gi avdragsfrihet.

Avdragsfritt lån pensjonist

En spesiell variant av avdragsfrie lån er seniorlån som retter seg mot personer fra 60 år og oppover.

Dette lånet krever god sikkerhet, men kan gis både rente- og avdragsfritt så lenge låntakeren bor i leiligheten eller huset. Det er et middel for at pensjonister med redusert inntekt skal få litt ekstra å rutte med, samtidig som de ikke trenger være bekymret for å miste boligen sin.

Lånet forutsettes innfridd dersom låntakerne flytter, for eksempel til et pleiehjem, eller at de dør. Det blir dermed en del av dødsboet.

Avdragsfrihet i gjeldsordning

Har du fått innvilget gjeldsordning gjennom namsmannen, og fått anledning til å beholde boligen din, er det meningen at gjelden på denne kun skal rentebetjenes under ordningen. Det vil si avdragsfrihet.

Det finnes en rekke kriterier for å få gjeldsordning, ett av dem er at du skal være varig ute av stand til å betjene gjelden din.

Har du kommet gjennom nåløyet, skal du betale det du kan klare på gjelden din i en periode som normalt varer fem år. Ved kun å rentebetjene boliggjelden i denne tiden, er det meningen at du skal frigjøre penger til å betale annen gjeld.

Når gjeldsordningsperioden er over, starter nedbetalingen av selve lånet.

Avdragsfritt lån studenter

Et annet lån som kommer i en særstilling er lån fra Statens Lånekasse for Utdanning (Lånekassen). Disse lånene er rente- og avdragsfrie mens så lenge du studerer. Når du er ferdig vil du få generert en nedbetalingsplan med renter og avdrag.

Lånekassens regler gir også adgang til å søke avdragsutsettelse flere ganger underveis i løpet av nedbetalingstiden.

Forbrukslån og avdragsfrihet

I henhold til utlånsforskriften er det ikke adgang til å gi avdragsfrihet for forbrukslån, eller for andre lån som har dårligere sikkerhet enn det som ligger innenfor 60 % av verdien på en bolig eller annen eiendom.

Videre skal et forbrukslån uten sikkerhet ikke ha lenger nedbetalingstid enn 60 måneder, altså fem år.

Långiver kan imidlertid gi avdragsfrihet eller betalingsutsettelser dersom låntakeren etter å ha tatt opp lånet får problemer med å overholde betalingen, som for eksempel på grunn av sykdom, samlivsbrudd eller arbeidsledighet

Refinansiering – et alternativ til avdragsfrihet

Hensikten med å be om avdragsfrihet er å betale mindre på lånet en periode. Det kan være at de økonomiske ressursene ikke helt strekker til.

Det samme kan du imidlertid noen ganger også oppnå med en refinansiering.Ved å få ny finansiering med lavere rente eller lengre løpetid kan du få betingelser som er innenfor din rekkevidde.

Refinansiering fungerer best når du har flere lån, kredittkortgjeld eller ubetalte regninger som du samler i ett lån. Da får du bedre oversikt over betalingene dine, samtidig som du svært ofte vil ha lavere rente enn på den gjelden du refinansierer.

På Sambla vil du ha muligheten til å få over 20 långivere til å se på din søknad om refinansiering. Det øker dine muligheter til å få tilbudet med den lavest mulige lånerenten.

Spørsmål og svar - Avdragsfritt lån

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter på et lån du har. Det innebærer at gjelden ikke reduseres så lenge dette pågår.

Hva skal til for å få et avdragsfritt lån?

Normalt gis det ikke avdragsfrie lån. Unntak er spesiallån som seniorlån og studielån, som du ikke betaler på mens du studerer. Det er imidlertid mulig å søke om avdragsfrihet i en periode på lån du allerede har.

Hvor lenge kan man ha et avdragsfritt lån?

Dersom du har fått innvilget avdragsfrihet er det ingen generelle regler for varigheten. Det vil avhenge av hvordan utlåner selv stiller seg til det.Et seniorlån kan være avdragsfritt til boligen som er sikkerhet selges, og avdragsfrihet i en gjeldsordning er knyttet til gjeldsordningsperiodens lengde.

Bankene vi sammenligner

Vis mer