Bufferkonto - derfor er det smart å ha en bufferkonto på plass

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Betal uforutsette utgifter med bufferkonto
God rente på sparing
Trygg økonomi med bufferkonto
Betal uforutsette utgifter med bufferkonto
God rente på sparing
Trygg økonomi med bufferkonto

En bufferkonto er et økonomisk verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere uforutsette utgifter og beskytte deg mot økonomiske vanskeligheter. Det er en form for sparekonto som du kan bruke til å sette av penger til uventede kostnader, som regninger eller reparasjoner. Å vite hvor mye du skal sette inn på en bufferkonto og hvor stor den skal være, vil hjelpe deg med å sikre at du alltid er forberedt på eventuelle uventede utgifter.

Hva er bufferkonto – definisjon

Kort forklart, så er en bufferkonto en form for sparekonto som gjør det mulig å spare penger midlertidig for å dekke utgifter og kommende betalinger. Den kan også brukes til å beskytte mot for eksempel et plutselig fall i inntekt eller en uventet utgift. Formålet med en bufferkonto er å gi økonomisk beskyttelse mot uventede betalingsproblemer.

Hva er en bufferkonto og hva brukes den til?

Formålet med en bufferkonto er å dekke kortsiktige utgifter og kommende betalinger, slik at du kan opprettholde en økonomisk balanse. Denne typen konto kan gi den fleksibiliteten som trengs for å håndtere finansielle forpliktelser i et uforutsigbart marked. I tillegg kan en bufferkonto også  brukes til å spare til langsiktige prosjekter. Pengene på kontoen kan deretter brukes til investeringer eller andre utgifter knyttet til prosjektet. Dette kan bidra til å sikre at det er penger tilgjengelig når det trengs.

Hvor stor bufferkonto trenger jeg?

Å bestemme hvor mye på bufferkontoen din du trenger avhenger av flere faktorer, inkludert din nåværende økonomiske situasjon, langsiktige mål og personlige preferanser. Her er noen trinn som kan hjelpe deg med å avgjøre et passende beløp å ha på sparekontoen:

 1. Vurder din nåværende økonomi: Ta en grundig gjennomgang av inntektene dine, utgiftene dine og gjelden du har. Finn ut hvor mye penger du har til overs etter at alle regninger er betalt.
 2. Regn ut nødvendig beløp: En bufferkonto er en viktig del av en sunn økonomi. Det er anbefalt å ha minst tre til seks måneders levekostnader som en buffer i tilfelle uforutsette hendelser, for eksempel tap av jobb eller uventede utgifter. Vurder din personlige situasjon og fastsett hvor mye du trenger for å føle deg trygg.
 3. Tilpass etter behov: Husk at beløpet du bør ha på bufferkontoen, kan endre seg over tid. Hvis du opplever endringer i inntekt, utgifter eller mål, må du justere sparestrategien deretter.

Det er også verdt å merke seg at det ikke finnes en universell formel for hvor mye penger du bør ha på en bufferkonto. Det avhenger av individuelle forhold og preferanser. Det kan være lurt å søke råd fra en økonomisk rådgiver eller bankforbindelse for å få mer spesifikk veiledning basert på din personlige situasjon

Hva kan en bufferkonto brukes til?

Her er noen eksempler på hva en bufferkonto kan brukes til:

 • Nødvendige utgifter: Bufferkontoen kan brukes til å dekke uventede utgifter som reparasjoner, helsekostnader eller nødvendig oppussing. Dette bidrar til å unngå å måtte ty til kredittkort eller ta opp lån i slike situasjoner.
 • Jobbtap eller inntektsreduksjon: Hvis du mister jobben eller opplever en reduksjon i inntekt, kan bufferkontoen bidra til å dekke levekostnadene dine mens du søker etter nytt arbeid eller justerer deg til den nye økonomiske situasjonen.
 • Uventede regninger: Noen ganger kan det dukke opp uventede regninger, som høyere enn forventede strømregninger eller eiendomsskatt. Bufferkontoen kan brukes til å håndtere slike kostnader uten å måtte tømme budsjettet.
 • Krisetider: I tilfelle uforutsette hendelser som nasjonale kriser, kan bufferkontoen være en livslinje for å hjelpe deg med å håndtere ekstra kostnader eller tap av inntekt.

Les også: Høyrentekonto

Bufferkonto – hvor mye anbefales å ha på plass?

Beløpet som bør settes av til en bufferkonto varierer avhengig av personlige omstendigheter og økonomisk situasjon. Her er tre eksempler på ulike livssituasjoner og anbefalte bufferkonto-beløp:

Ung arbeidstaker eller student uten store forpliktelser

For en ung arbeidstaker eller student uten store økonomiske forpliktelser eller avhengige, kan det være passende å ha en bufferkonto tilsvarende 1-3 måneders levekostnader. Dette beløpet kan bidra til å håndtere uforutsette utgifter og gi trygghet i tilfelle jobbtap eller uventede økonomiske utfordringer.

Etablert familie med barn

En etablert familie med barn kan ha større økonomiske forpliktelser og behov for en mer robust bufferkonto. Her kan det være hensiktsmessig å ha en bufferkonto som tilsvarer 3-6 måneders levekostnader. Dette gir en ekstra beskyttelse mot uforutsette hendelser, som tap av inntekt, sykdom eller større nødssituasjoner som kan påvirke familiens økonomi.

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser

For selvstendig næringsdrivende eller frilansere som har varierende eller usikker inntekt, kan det være lurt å ha en enda større bufferkonto. Her kan det være anbefalt å ha en bufferkonto på 6-12 måneders levekostnader eller mer. Dette gir ekstra sikkerhet for å kunne takle lavsesonger, sykdom, svingninger i arbeidsmengden eller andre økonomiske utfordringer knyttet til selvstendig virksomhet.

Husk at disse beløpene er generelle retningslinjer, og det er viktig å tilpasse bufferkontoen etter din individuelle økonomiske situasjon og behov. Generelt anbefales det å ha en sparebuffer som utgjør tre måneders nettolønn, men dette kan variere avhengig av den enkeltes situasjon.

Fordelene med å ha en bufferkonto

Å ha en bufferkonto, også kjent som krisekonto, har flere fordeler. Her er noen av dem:

Økonomisk sikkerhet

En bufferkonto gir deg økonomisk sikkerhet i tilfelle uforutsette hendelser eller nødsituasjoner. Hvis du mister jobben, opplever inntektsreduksjon eller står overfor uforutsette utgifter, kan bufferkontoen hjelpe deg med å håndtere disse situasjonene uten å måtte ty til gjeld eller andre økonomiske stressfaktorer.

Stressreduksjon

Å ha en bufferkonto gir deg en følelse av trygghet og kan redusere økonomisk stress. Du trenger ikke bekymre deg så mye for uventede utgifter eller tap av inntekt, da du har en økonomisk pute å falle tilbake på.

Beskyttelse mot gjeld

Bufferkontoen fungerer som en beskyttelse mot gjeld. Hvis du har en nødssituasjon eller uforutsett utgift, kan du bruke midlene fra bufferkontoen i stedet for å ta opp lån eller bruke kredittkort. Dette hjelper deg med å unngå høye rentekostnader og gjeldsbyrder.

Fleksibilitet og selvstendighet

Med en bufferkonto har du økonomisk fleksibilitet og autonomi. Du kan håndtere uforutsette hendelser eller muligheter uten å være avhengig av eksterne finansieringskilder. Dette gir deg frihet til å ta avgjørelser basert på ditt beste skjønn uten å bli begrenset av økonomiske begrensninger.

Mulighet for langsiktig sparing

Ved å ha en bufferkonto på plass, kan du fokusere på langsiktig økonomisk vekst og investeringer. Du kan bruke pengene utenfor bufferkontoen til å bygge egenkapital, betale ned gjeld eller investere i langsiktige mål, mens bufferkontoen gir deg sikkerhet og beskyttelse mot uforutsette hendelser.

Disse fordelene bidrar til å skape økonomisk stabilitet, redusere stressnivået og gir deg muligheten til å ta kontroll over din økonomiske fremtid.

Hvordan spare i en bufferkonto – tips

Når det gjelder sparing til en bufferkonto, kan du følge disse stegene:

 • Bestem deg for hvor stor bufferkonto du burde ha: Evaluér din økonomiske situasjon og behov, og sett et mål for hvor mye penger du ønsker å ha på bufferkontoen. For eksempel kan målet være å ha nok til å dekke 6 måneders levekostnader.
 • Fastsett et sparebeløp: Beregn hvor mye du trenger å sette av hver måned for å nå bufferkonto-målet ditt. Ha en realistisk tilnærming basert på din nåværende inntekt og utgifter. For eksempel, hvis målet ditt er å spare 60 000 kr på ett år, må du spare 5000 kr per måned.
 • Automatiser sparingen: Sett opp automatisk trekk eller overføring til bufferkontoen samme dag som du får lønn. Dette gjør sparingen enkel og konsekvent. Du kan kontakte banken din for å sette opp automatiske overføringer, eller gjøre det selv i nettbanken.
 • Prioriter bort unødvendige utgifter: For å kickstarte sparingen kan du vurdere å prioritere bort noen unødvendige utgifter eller justere budsjettet ditt. Kanskje kan du kutte ned på restaurantbesøk eller redusere impulsive kjøp som kaffe for en stund og heller overføre pengene til bufferkontoen.
 • Benytt ekstra inntekter: Ta i bruk ekstra penger du får inn i løpet av året til å øke sparebeløpet. For eksempel, når du får halv skatt før jul, kan du sette av en del av dette beløpet direkte til bufferkontoen. På samme måte, når du mottar feriepenger eller skattepenger om sommeren, kan du spare en andel av disse pengene.
 • Småsparing: En morsom og enkel måte å spare litt ekstra på er å bruke småsparing. Du kan sette opp en automatisk overføring hvor et lite beløp, for eksempel 10 kroner, blir overført til bufferkontoen hver gang du bruker bankkortet. Dette kan bli en hyggelig ekstra sparing over tid.

Husk at det er viktig å tilpasse sparingen til din økonomiske situasjon og at selv små beløp kan utgjøre en forskjell over tid. Det handler om å være konsekvent og disiplinert i sparingen for å oppnå det ønskede bufferkonto-målet.

Spørsmål og svar – Bufferkonto

Hva er en bufferkonto og hva er formålet med en bufferkonto?

En bufferkonto er en form for sparekonto som brukes til å sette av penger til uforutsette utgifter og beskytte mot økonomiske vanskeligheter. Formålet med en bufferkonto er å gi økonomisk beskyttelse mot uventede betalingsproblemer.

Hvor stor bør bufferkontoen være?

Størrelsen på bufferkontoen avhenger av individuelle faktorer som økonomisk situasjon, langsiktige mål og personlige preferanser. En generell anbefaling er å ha minst tre til seks måneders levekostnader som en buffer i tilfelle uforutsette hendelser. Det anbefales å vurdere ens personlige situasjon for å fastsette et passende beløp.

Hva kan en bufferkonto brukes til?

En bufferkonto kan brukes til å dekke uventede utgifter som reparasjoner, nødvendige utgifter, uventede regninger og i tilfelle jobbtap eller inntektsreduksjon. Den gir også mulighet for håndtering av krisetider og kan brukes til langsiktig sparing og investeringer.

Hva er fordelene med å ha en bufferkonto?

Fordelene med å ha en bufferkonto inkluderer økonomisk sikkerhet, stressreduksjon, beskyttelse mot gjeld, fleksibilitet og selvstendighet i økonomiske beslutninger, samt mulighet for langsiktig økonomisk vekst og investeringer.

Bankene vi sammenligner

Vis mer