Egenkapitalkrav - hva er det?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
15% egenkapitalkrav for bolig
40% egenkapitalkrav for sekundærbolig
Rammelån og egenkapitalkrav
15% egenkapitalkrav for bolig
40% egenkapitalkrav for sekundærbolig
Rammelån og egenkapitalkrav

Egenkapital er den delen av boligens verdi som du selv finansierer, mens boliglånet dekker resten. Når du søker om boliglån, vil banken eller långiveren vurdere din egenkapital for å avgjøre hvor mye du kan låne og hvilke lånevilkår du får. Egenkapitalen er en viktig faktor i boliglånsprosessen, da den gir långiveren en viss sikkerhet og viser din økonomiske stabilitet.

Hvorfor er egenkapital viktig? 

 1. Risikoredusering: Jo mer egenkapital du har, desto mindre risiko tar långiveren ved å gi deg lån. Dette betyr at du kan få bedre lånevilkår, som lavere rente og lengre nedbetalingstid.
 2. Lånebeløp: Egenkapitalen bestemmer hvor mye du kan låne. Generelt krever långivere at du har en viss prosentandel av boligens verdi i egenkapital, vanligvis rundt 15-25%. Dette betyr at jo mer egenkapital du har, desto større boliglån kan du få.
 3. Lånegodkjenning: Långivere vurderer din egenkapital som en del av deres vurdering av din kredittverdighet. Hvis du har tilstrekkelig egenkapital, er det mer sannsynlig at du får godkjent boliglånet.
 4. Finansiell stabilitet: Egenkapitalen viser din evne til å spare og håndtere penger. Dette kan gi långiveren tillit til at du vil være i stand til å betjene lånet og overholde betalingsplanen.
 5. Egen risiko: Ved å ha en betydelig egenkapital reduserer du også din egen risiko ved boligkjøp. Hvis boligmarkedet skulle falle, vil du ha en større buffer før du eventuelt sitter med et lån som er høyere enn boligens verdi.

Egenkapital boliglån: Krav og prosent

Når du søker om boliglån, er det viktig å være klar over kravene til egenkapital og hvilken prosentandel av boligens verdi som må dekkes av egenkapital. Disse kravene kan variere avhengig av långiver og din individuelle situasjon, men det finnes generelle retningslinjer som de fleste långivere følger. Les mer om egenkapital boliglån

Hvor mye egenkapital kreves for å få boliglån

I Norge er det et generelt krav om at du må ha minst 15% egenkapital for å få boliglån. Dette betyr at du må kunne finansiere minst 15% av boligens kjøpesum med egne midler, mens långiveren vil dekke de resterende 85%. Dette kravet er satt av Finanstilsynet for å sikre en viss grad av finansiell stabilitet og redusere risikoen for både långivere og låntakere.

Egenkapitalkrav for boliglån

Egenkapitalkravet for boliglån kan variere avhengig av flere faktorer, som din kredittverdighet, inntekt, gjeld og type bolig du ønsker å kjøpe. Noen långivere kan kreve en høyere egenkapitalandel hvis de vurderer at risikoen ved å gi deg lån er høyere. For eksempel kan førstegangskjøpere eller personer med lav inntekt og høy gjeld bli bedt om å stille med en høyere egenkapitalandel.

Egenkapitalprosent: Hvor stor andel av boligens verdi må dekkes av egenkapital

Egenkapitalprosenten angir hvor stor andel av boligens verdi som må dekkes av egenkapital. Som nevnt tidligere, er det generelle kravet i Norge at egenkapitalprosenten skal være minst 15%. Dette betyr at hvis du ønsker å kjøpe en bolig til 3 millioner kroner, må du ha minst 450 000 kroner i egenkapital (15% av 3 millioner).

Det er viktig å merke seg at egenkapitalprosenten kan variere avhengig av din individuelle situasjon og långiverens krav. Det kan derfor være lurt å undersøke kravene til ulike långivere og vurdere din egen økonomiske situasjon før du søker om boliglån.

Boliglån uten egenkapital

Å få boliglån uten egenkapital kan være utfordrende, men det finnes noen alternativer for finansiering som kan hjelpe deg med å kjøpe en bolig selv om du ikke har nok egenkapital.

Det er sjelden at långivere tilbyr boliglån uten egenkapital, ettersom det øker risikoen for både långiver og låntaker. Imidlertid finnes det noen alternativer for finansiering som kan hjelpe deg med å kjøpe en bolig selv om du ikke har nok egenkapital.

Alternativer for finansiering av boliglån uten egenkapital:

 1. Startlån fra Husbanken: Startlån er en ordning fra Husbanken som hjelper personer med lav inntekt og begrenset mulighet til å spare egenkapital med å kjøpe bolig. Dette lånet kan dekke inntil 100% av kjøpesummen, og det er ingen krav om egenkapital. Startlån er behovsprøvd og gis til personer som ikke kan få lån i en vanlig bank.
 2. Felleslån: Hvis du har en partner, venn eller familiemedlem som er villig til å kjøpe bolig sammen med deg, kan dere søke om et felleslån. Dette kan øke sjansene for å få lån uten egenkapital, spesielt hvis den andre parten har en sterk økonomisk situasjon og egenkapital.
 3. Kausjonist: En kausjonist er en person som stiller som sikkerhet for lånet ditt. Dette kan være en forelder, slektning eller venn som har tilstrekkelig egenkapital eller eiendeler til å garantere for lånet ditt. Banken vil vurdere kausjonistens økonomiske situasjon og kan godkjenne lånet selv om du ikke har egenkapital.
 4. Gave eller lån fra familie: Hvis du har familie som er villige til å hjelpe deg økonomisk, kan du motta en gave eller et lån fra dem for å dekke egenkapitalkravet. Dette kan gjøre det lettere å få godkjent et boliglån i en bank.

Det er viktig å merke seg at å få boliglån uten egenkapital kan innebære høyere renter og strengere betingelser. Det er også viktig å vurdere din egen økonomiske situasjon og evne til å betjene lånet før du søker om boliglån uten egenkapital

Risiko og ulemper ved boliglån uten egenkapital

Å få boliglån uten egenkapital innebærer en høyere risiko og kan ha noen ulemper:

 1. Høyere rente: Långivere kan kreve en høyere rente for boliglån uten egenkapital, ettersom risikoen for mislighold er større. Dette kan føre til høyere månedlige kostnader og en lengre nedbetalingstid.
 2. Større gjeld: Uten egenkapital vil du måtte låne en større andel av boligens verdi, noe som resulterer i en større gjeld. Dette kan påvirke din økonomiske fleksibilitet og evne til å spare eller investere i fremtiden.
 3. Risiko for negativ egenkapital: Hvis boligmarkedet skulle falle, og boligens verdi blir lavere enn lånebeløpet, vil du sitte med negativ egenkapital. Dette kan gjøre det vanskelig å selge boligen eller refinansiere lånet.
 4. Ansvar for kausjonist: Hvis du har en kausjonist, vil vedkommende være ansvarlig for å betale tilbake lånet dersom du ikke klarer det. Dette kan føre til økonomiske problemer og konflikter mellom deg og kausjonisten.

Det er viktig å vurdere risikoene og ulempene ved boliglån uten egenkapital før du bestemmer deg for å gå denne veien. Det kan være lurt å konsultere en økonomisk rådgiver for å få hjelp med å finne den beste løsningen for din situasjon.

Egenkapital for sekundærbolig

Når du vurderer å kjøpe en sekundærbolig, som en ekstra leilighet eller et feriehus, er det viktig å være klar over kravene til egenkapital og hvordan de kan variere fra kravene for en primærbolig.

For å kjøpe en sekundærbolig krever långivere vanligvis en høyere egenkapitalandel enn for en primærbolig. Dette skyldes at risikoen forbundet med å låne ut penger til en sekundærbolig anses å være høyere. I Norge er det generelle kravet til egenkapital for sekundærbolig 40% av boligens verdi. Dette betyr at du må kunne finansiere minst 40% av kjøpesummen med egne midler, mens långiveren vil dekke de resterende 60%.

Forskjeller i egenkapitalkrav for primærbolig og sekundærbolig

Egenkapitalkravene for primærbolig og sekundærbolig varierer hovedsakelig i prosentandelen av boligens verdi som må dekkes av egenkapital. Som nevnt tidligere, er det generelle kravet til egenkapital for en primærbolig i Norge 15%, mens kravet for en sekundærbolig er 40%. Denne forskjellen reflekterer den økte risikoen långivere tar ved å finansiere en sekundærbolig.

Rammelån og egenkapital

Boligkreditt eller rammelån, er en type lån der du bruker egenkapitalen i din bolig som sikkerhet for lånet. Dette betyr at långiveren gir deg et lån basert på verdien av din bolig og den gjenværende gjelden du har på boligen.

Hva er et rammelån og hvordan fungerer det?

Rammelån fungerer ved at långiveren gir deg en kredittgrense basert på egenkapitalen i boligen din. Du kan låne opp til denne grensen og betale tilbake lånet i henhold til avtalen med långiveren. Renten på rammelån er ofte lavere enn for usikrede lån, ettersom lånet er sikret med boligen din.

Fordeler ved å ta opp et rammelån:

 • Lavere rente sammenlignet med usikrede lån, ettersom lånet er sikret med boligen din
 • Fleksibilitet i lånebeløp og tilbakebetaling, ettersom du kan låne opp til kredittgrensen og betale tilbake lånet i henhold til avtalen med långiveren
 • Kan brukes til ulike formål, som oppussing, investeringer eller konsolidering av gjeld

Ulemper ved å ta opp rammelån:

 • Risiko for å miste boligen hvis du ikke klarer å betjene lånet, ettersom lånet er sikret med boligen din
 • Kan føre til økt gjeld og lengre nedbetalingstid hvis du ikke håndterer lånet ansvarlig
 • Renten på egenkapital lån kan være variabel, noe som kan føre til økte kostnader hvis renten stiger

Oppsummering av det du trenger å vite om egenkapitalkrav

 • Egenkapitalkrav er den delen av boligens verdi som du selv må finansiere ved boligkjøp, og det er viktig for å redusere risiko og vise økonomisk stabilitet.
 • I Norge er det generelle kravet om 15% egenkapital for boliglån, men dette kan variere avhengig av individuelle forhold og långiveres krav. 
 • Å få boliglån uten egenkapital er utfordrende, men alternativer som startlån, felleslån, kausjonist, topplån og hjelp fra familie kan være muligheter.
 • Egenkapitalkravet for sekundærbolig er høyere enn for primærbolig, vanligvis 40% av boligens verdi i Norge.
 • Rammelån er en type lån der egenkapitalen i boligen brukes som sikkerhet, og det gir lavere rente og fleksibilitet i lånebeløp og tilbakebetaling.

Spørsmål og svar – Egenkapitalkrav

Hva er det generelle egenkapitalkravet for boliglån i Norge?

Det generelle egenkapitalkravet for boliglån i Norge er 15% av boligens verdi.

Hva er noen alternativer for å få boliglån uten egenkapital?

Alternativer for å få boliglån uten egenkapital inkluderer startlån fra Husbanken, felleslån, kausjonist og hjelp fra familie.

Hva er egenkapitalkravet for en sekundærbolig i Norge?

Egenkapitalkravet for en sekundærbolig i Norge er vanligvis 40% av boligens verdi.e

Hva er et rammelån og hvilke fordeler og ulemper har det?

Rammelån er en type lån der egenkapitalen i boligen brukes som sikkerhet. Fordeler inkluderer lavere rente og fleksibilitet i lånebeløp og tilbakebetaling. Ulemper inkluderer risiko for å miste boligen hvis lånet ikke betjenes og potensiell økning i gjeld og nedbetalingstid hvis lånet ikke håndteres ansvarlig.

Bankene vi sammenligner

Vis mer