Boliglån uten egenkapital

Høye krav til egenkapital ved boliglån gjør det svært vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Resultatet blir at altfor mange må leie bolig istedenfor å eie, og det gjør jobben med å styrke sin personlige økonomi langt tøffere. Ønsker man å låne til bolig men sliter med å skaffe nødvendig kapital, bør man ta seg tid til å utforske alternativene. Det finnes muligheter for å få boliglån uten egenkapital.

Hva er boliglån?

Et boliglån er helt enkelt et lån man får for å kjøpe bolig. Boliglånet er som oftest det største lånet man har, og nedbetalingsforløpet er mellom 20 og 30 år. Selv om man bytter bolig, vil boliglånet være med de fleste gjennom store deler av livet da det er uvanlig å gå fra å eie til å leie når man først har kommet inn på boligmarkedet. Når man søker om boliglån krever banken en form for sikkerhet, og ofte i form av egenkapital. Ettersom lånet er stort og det skal betjenes over flere tiår, er risikoen for banken høy og de krever sikkerhet deretter. I dag er krav til egenkapital på boliglån hele 15% av boligens markedsverdi.

Hva regnes som egenkapital?

Egenkapital er hovedsakelig oppsparte midler eller andre midler man har tilgjengelig for bruk, og i forbindelse med et lån er det egenkapitalen som skal gi banken den sikkerheten de trenger for å kunne låne ut penger. Eiendeler kan også betraktes som egenkapital, og når man skal søke om lån kan det for eksempel innebære at man stille med sikkerhet i egen bolig.

Hvordan få boliglån uten egenkapital?

Å få lån uten nødvendig sikkerhet kan være en utfordring, men det finnes muligheter for å ta opp et huslån uten egenkapital. Følgende alternativ er verdt å vurdere:

Kausjonist

Den mest vanlige måten for unge mennesker å få boliglån på, er ved å ha en kausjonist. En kausjonist er en som stiller med en ekstra sikkerhet, gjerne i sin egen bolig, i tillegg til sikkerheten i boligen som skal kjøpes. Ofte stiller foreldre eller besteforeldre som selv har en trygg økonomi og lite lån som kausjonister, slik at deres barn skal få muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Les mer om konseptet kausjon her.

Medlåntaker

Å ha en medlåntaker styrker sikkerheten for banken i forbindelse med boliglån. Hvis man ikke kan stille med nok egenkapital eller annen nødvendig sikkerhet alene, kan man vurdere å ta opp lån sammen med en annen. Så lenge banken har sikret seg i den grad de ønsker, er det ikke relevant om det er en eller to låntakere.

Forskudd på arv

Har man muligheten til å få forskudd på arv, kan det lønne seg å benytte seg av dette i forbindelse med et boligkjøp. Å kjøpe en bolig er som regel en god investerings i motsetning til å leie, og et huskjøp bidrar til å en forsterkning i den personlige økonomien. Hvis et arvet beløp kan bidra til at man kommer seg inn på boligmarkedet, er det vel verdt å bruke pengene på.

Startlån

Startlån er en mulighet som mange ikke kjenner til. Et startlån er et lån man kan søke om fra kommunen man bor i eller skal flytte til. Ordningen med startlån er et tiltak for å hjelpe de som ikke har tilstrekkelig økonomisk grunnlag til å komme inn på boligmarkedet, og kommunene støtter dette fordi det resulterer i positive bidrag i form av økt innbyggertall og skatteinntekter. Hvis man får innvilget et startlån, kan dette brukes som egenkapital i forbindelse med et boliglån.

100 % finansiering med god sikkerhet

Banker kan tilby 100 % finansiering hvis låntaker stiller med tilstrekkelig sikkerhet. Alle muligheter man har til å tilfredsstille bankens krav til sikkerhet bør vurderes. Les også vår artikkel om hvor mye du kan lane til bolig.

Banken krever mer enn egenkapital

Det er ikke bare egenkapital som er bankens krav for å innvilge et boliglån. Ved en søknad om boliglån blir det gjort en helhetsvurdering av lånesøkers økonomiske situasjon, blant annet av inntekt, kredittverdighet og månedlige kostnader. I tillegg til dette, har ikke banken lov til å låne ut mer enn 5 ganger inntekt og det inkluderer også annen gjeld som lånesøker har fra før. Som en siste sikkerhet sjekker banken om lånesøker kan betjene en høyere rente enn det som er i dag.

Bruk en låneformidler

Noen låneformidlere tilbyr også boliglån, og ettersom ulike banker stiller forskjellige krav til låntakere, kan det være lurt å få sammenlignet flere banker. En låneformidler gjør akkurat dette og fungerer som et mellomledd mellom lånesøker og bank. Når man sender inn en lånesøknad til en låneformidler videresendes den automatisk til flere banker, og man øker dermed sjansene for å få det lånet og de lånebetingelse man ønsker.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

 kr
 år
10 000500 000
Kostnad kr/mån*:
3 405 kr
Nytt lånRefinansiering

Phone number
Email adress
Nominell rente er individuell og varierer fra 5.99% til 24.9%. Eksempel 150 000 kr over 5 år, eff. rente 13.86 %, kostnad 54 812 kr og totalbeløpet du ender opp med å ha betalt over de 5 årene blir på 204 812 kr.

Best i kategorien!

Uppdaterat 19-11-12