Hvordan starte egen bedrift

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Starte egen bedrift 2023
Bedriftslån uten sikkerhet
Skattemelding og moms
Starte egen bedrift 2023
Bedriftslån uten sikkerhet
Skattemelding og moms

Har du en indre gründer som lengter etter å oppfylle drømmen om egen bedrift? Du er ikke alene. Det trenger ikke være komplisert eller vanskelig å komme i gang med oppstart. Veien fra drøm til virkelighet blir lettere med en forståelse av hva du burde ha oversikt og kontroll over. I denne artikkelen skal vi se på ulike organisasjonsformer, fordeler og ulemper, budsjettering samt finansiering og muligheter. 

Ulike organisasjonsformer – ENK, AS, ANS og Stiftelse 

Enkeltpersonforetak (ENK) 

Dette er en selskapsform hvor én person står ansvarlig for virksomheten. Personen har personlig ansvar for all gjeld og andre forpliktelser foretaket har.

Fordeler:

 • Enkelt å opprette og avvikle.
 • Færre rapporterings- og regnskapskrav.
 • Eieren har full kontroll over virksomheten.

Ulemper:

 • Eieren har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.
 • Kan oppfattes som mindre profesjonelt av noen kunder.
 • Begrenset mulighet for kapitalinnsprøytning fra investorer.

Aksjeselskap (AS) 

Et selskap der eierskapet er delt opp i aksjer. Eierne, også kjent som aksjonærer, har ikke personlig ansvar for selskapets gjeld.

Fordeler:

 • Begrenset ansvar for aksjonærene.
 • Større troverdighet i markedet.
 • Lettere å tiltrekke investorer og skaffe kapital.

Ulemper:

 • Strengere regnskaps- og rapporteringskrav.
 • Høyere oppstartskostnader.
 • Kompleksitet ved opprettelse og drift.

Ansvarlig selskap (ANS) 

En selskapsform hvor to eller flere deltar som eiere, og alle eierne har personlig, solidarisk ansvar for selskapets forpliktelser.

Fordeler:

 • Kan dra nytte av kompetanse og ressurser fra flere eiere.
 • Enklere å dele ansvar og oppgaver.
 • Potensielt høyere troverdighet enn ENK.

Ulemper:

 • Deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Kan oppstå konflikter mellom deltakerne.
 • Mer kompleks styringsstruktur enn ENK.

Stiftelse 

En selvstendig juridisk enhet opprettet for å forvalte egenkapital til et bestemt formål. Den har ingen eiere eller medlemmer, men ledes av et styre.

Fordeler:

 • Langsiktig og stabil form for organisasjon.
 • Ingen eiere som søker profitt.
 • Kan være skattefritt, avhengig av formålet.

Ulemper:

 • Strengere regelverk for opprettelse og drift.
 • Kan være mer krevende å endre formål eller oppløse.
 • Det kan være utfordrende å tiltrekke kapital eller finansiering.

Økonomisk støtte for å starte egen bedrift 

De aller fleste må ha finansiering på plass for å komme i gang med gründerdrømmen sin. Her er noen muligheter som kan sørge for økonomisk støtte. 

Venner og familie

Økonomisk støtte fra venner og familie betyr ofte at de som kjenner deg best, støtter ideen og visjonen din. Dette kan være i form av gaver, lån, eller investeringer.

Fordeler:

 • Fleksible vilkår: Oftest er avtalene mindre strenge enn med tradisjonelle långivere.
 • Raskere prosess: Ingen byråkratiske hindringer.

Ulemper:

 • Potensiell belastning på personlige relasjoner: Dersom bedriften ikke lykkes, kan dette skape spenninger.
 • Begrenset kapital: Mengden penger man kan hente inn er ofte begrenset.

Bedriftslån uten sikkerhet

Bedriftslån uten sikkerhet blir gitt av banker eller finansinstitusjoner for å finansiere oppstart eller drift av bedrifter, uten behov for tradisjonell sikkerhet som pant i eiendom eller maskiner.

Fordeler:

 • Raskere prosess: Uten behovet for å stille sikkerhet kan godkjenningsprosessen være raskere.
 • Fleksibilitet: Ofte ingen bestemte krav til hva lånet kan brukes til.

Ulemper:

 • Høyere rente: Siden banken tar en større risiko ved å gi lån uten sikkerhet, kan renten være høyere.
 • Mindre lånebeløp: Uten sikkerhet vil mange banker være mer forsiktige med hvor mye de låner ut.
 • Strengere kredittvurdering: Banken vil ofte kreve en grundigere gjennomgang av bedriftens økonomi og betalingshistorikk.

Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er et lån hvor det ikke kreves pant i eiendom eller andre verdier, og bærer derfor en høyere risiko enn sikrede lån. Dette kan også kalles et privatlån eller bare forbrukslån.

Fordeler:

 • Fleksibilitet: Siden lånet ikke er bundet til et spesifikt formål, gir det deg muligheten til å bruke lånebeløpet på det du ønsker, enten det er for å betale uforutsette utgifter, ferie, eller til og med studieavgifter.
 • Rask prosess: Uten krav om sikkerhet, kan godkjennings- og utbetalingsprosessen ofte være raskere sammenlignet med sikrede lån.
 • Ingen risiko for eiendom: Siden lånet ikke er sikret mot dine eiendeler, risikerer du ikke tap av eiendeler som hus eller bil ved mislighold.

Ulemper:

 • Høyere rente: På grunn av den økte risikoen långiveren tar, vil renten ofte være høyere enn for sikrede lån.
 • Strengere kredittsjekk: Uten sikkerhet kan långivere kreve en strengere kredittsjekk for å vurdere din evne til å tilbakebetale lånet.
 • Mindre lånebeløp: Vanligvis vil långivere tilby lavere lånebeløp for usikrede lån sammenlignet med sikrede lån.

Bedriftslån med sikkerhet

Blir gitt av banker for å finansiere oppstart eller drift av bedrifter.

Fordeler:

 • Større lånebeløp: Mulighet for å hente inn betydelig kapital.
 • Tydelige vilkår: Fast rente og avdrag.

Ulemper:

 • Krav til sikkerhet: Banker krever ofte at du stiller med sikkerhet for lånet.
 • Strengere krav: Banken vil kreve en solid forretningsplan og økonomiske prognoser.

Investorer

Dette kan være engleinvestorer, venturekapitalister, eller andre som investerer penger i bytte mot eierandeler eller annen form for avkastning.

Fordeler:

 • Stort kapital: Potensial for betydelige investeringer.
 • Nettverk og ekspertise: Investorer kan også tilby verdifull veiledning og introduksjoner.

Ulemper:

 • Tap av eierskap: Du gir fra deg en del av bedriften.
 • Potensielt press: Investorer vil se avkastning på investeringen sin.

Crowdfunding

Innhenting av små beløp fra mange individer, ofte via plattformer som Kickstarter eller Indiegogo.

Fordeler:

 • Markedsvalidering: En vellykket crowdfunding-kampanje viser at det er interesse for produktet eller tjenesten din.
 • Ingen tradisjonelle lånevilkår.

Ulemper:

 • Offentlig eksponering: Du deler ideen din offentlig, noe som kan være risikofylt.
 • Ingen garanti: Ikke alle kampanjer når sitt mål.

Offentlig finansiering

Dette inkluderer tilskudd, stipender, og gunstige lån fra offentlige organer som Innovasjon Norge eller fylkeskommuner.

Fordeler:

 • Gunstige vilkår: Ofte lave renter eller betingelsesløse tilskudd.
 • Kredibilitet: Offentlig støtte kan gi bedriften din økt troverdighet.

Ulemper:

 • Byråkrati: Søknadsprosessene kan være tidkrevende.
 • Konkurranse: Mange bedrifter søker offentlig finansiering, så det er ingen garanti for støtte.

Slik fungerer MVA og moms 

Merverdiavgift (MVA), ofte kalt moms i andre land, er en forbruksavgift som legges til prisen på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. Noen organisasjonstyper og bransjer er ikke pålagt å betale MVA, men du må undersøke selv om det er gjeldende for din bedrift eller ikke.

Her er en grunnleggende gjennomgang av hvordan MVA fungerer når man starter egen bedrift:

1. MVA-registrering

 • Når en bedrift har en omsetning over en bestemt grense (per 2022 er denne grensen 50 000 NOK over en 12-måneders periode), er den pliktig til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjøres via Altinn.

2. MVA-satser

 • Generell sats: 25% (for de fleste varer og tjenester).
 • Redusert sats: 15% (for matvarer).
 • Lav sats: 12% (for blant annet persontransport, kino, og overnatting).
 • Noen varer og tjenester er fritatt fra MVA, som for eksempel bøker, helse- og sosiale tjenester.

3. Innrapportering

 • Når du er MVA-registrert, er du forpliktet til å rapportere og betale inn merverdiavgift. Dette gjøres som oftest hver andre måned via MVA-meldingen på Altinn, men noen kan også ha kvartalsvis eller årlig rapportering.

4. Inngående og utgående MVA

 • Inngående MVA: Dette er MVA’en du betaler når du kjøper varer og tjenester til bedriften.
 • Utgående MVA: Dette er MVA’en du legger til når du selger varer eller tjenester.
 • Som bedrift trekker du fra inngående MVA fra den utgående MVA’en. Differansen er det du skylder staten. Hvis inngående MVA er høyere enn utgående MVA, kan du få penger tilbake.

5. Import og eksport

 • Ved import av varer til Norge må man betale MVA, men som MVA-registrert kan man trekke dette beløpet fra i MVA-oppgjøret.
 • Ved eksport av varer ut av Norge skal det normalt ikke beregnes MVA

6. Bokføring

 • All MVA må bokføres korrekt. Det er viktig å ha orden på alle fakturaer, både de du sender ut og de du mottar, slik at MVA kan rapporteres riktig.

Merk: MVA-regelverket kan være komplekst, og det er forskjellige regler avhengig av hvilken bransje eller type tjeneste man opererer innenfor. Det anbefales å konsultere med en regnskapsfører eller revisor, spesielt ved oppstart av egen bedrift, for å sikre at alt håndteres korrekt.

Innsending av skattemelding / næringsoppgave

Når du driver egen bedrift eller er selvstendig næringsdrivende i Norge, er prosessen for innsending av skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelse) litt annerledes enn for privatpersoner. Her er en steg-for-steg guide for hvordan du gjør dette:

 1. Motta skattemeldingen
 • Alle skattepliktige mottar skattemeldingen elektronisk via Altinn, vanligvis i begynnelsen av april.
 1. Fyll ut næringsoppgaven
 • Som selvstendig næringsdrivende skal du vanligvis fylle ut “Næringsoppgave 1” eller “Næringsoppgave 2”, avhengig av bedriftens art og størrelse.
 • Denne oppgaven gir en detaljert oversikt over bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld for inntektsåret.
 1. Andre relevante skjemaer
 • Avhengig av virksomhetens natur kan det være behov for å fylle ut andre skjemaer, som for eksempel “RF-1175 Gevinst- og tapskonto”, “RF-1167 Aksjonærregisteroppgaven” for aksjeselskaper, eller “RF-1219 Egenkapitalbevis i sparebank” for de som driver sparebank.
 1. Sjekk forhåndsutfylt informasjon
 • Mye av informasjonen i skattemeldingen blir forhåndsutfylt av Skatteetaten, basert på informasjon de allerede har. Dette inkluderer blant annet informasjon fra banker, arbeidsgivere, osv.
 • Det er viktig å gå gjennom alle forhåndsutfylte poster for å sikre at informasjonen er korrekt.
 1. Gjør nødvendige endringer
 • Om det er feil i de forhåndsutfylte opplysningene, eller du har ekstra informasjon å tilføye (for eksempel fradrag du har rett på), kan du endre eller legge til dette direkte i skattemeldingen på Altinn.
 1. Lever skattemeldingen
 • Når du har fylt ut all nødvendig informasjon og kontrollert at alt er korrekt, kan du levere skattemeldingen elektronisk via Altinn.
 • Husk at fristen for levering vanligvis er i slutten av april, men sjekk den nøyaktige datoen hvert år.
 1. Motta skatteoppgjøret
 • Skatteoppgjøret kommer vanligvis i løpet av sommeren. Her vil det fremgå om du har betalt for mye eller for lite skatt, og eventuelle differanser vil bli refundert eller krevd inn.

Merk: Skattelovgivning og regelverket kan være komplisert. Det kan derfor være lurt å søke råd eller bistand fra en autorisert regnskapsfører eller revisor, spesielt hvis du er ny som selvstendig næringsdrivende eller har en kompleks økonomisk situasjon.

Spørsmål og svar – Hvordan starte bedrift

Hvilke organisasjonsformer kan man velge når man starter egen bedrift?

De mest vanlige organisasjonsformene er Enkeltpersonforetak (ENK), Aksjeselskap (AS), Ansvarlig selskap (ANS) og Stiftelse.

Hva er forskjellen på inngående og utgående MVA?

Inngående MVA er MVA’en du betaler når du kjøper varer og tjenester til bedriften, mens utgående MVA er MVA’en du legger til når du selger varer eller tjenester.

Hvordan kan man finansiere oppstarten av sin egen bedrift?

Det finnes ulike finansieringsmuligheter som venner og familie, bedriftslån (med og uten sikkerhet), investorer, crowdfunding og offentlig finansiering som tilskudd eller gunstige lån.

Er alle bedrifter pålagt å betale MVA?

Nei, noen organisasjonstyper og bransjer er ikke pålagt å betale MVA. Det er viktig å undersøke om dette gjelder for din bedriftstype eller bransje.

Bankene vi sammenligner

Vis mer