Gjeldsregisteret

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Når jeg sammenligner godkjenner jeg brukeravtale, privacy policy og bekrefter at jeg er norsk statsborger.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Sjekk deg selv på Gjeldsregisteret
Få oversikt over forbruksgjeld
Søk refinansiering hos Sambla
Sjekk deg selv på Gjeldsregisteret
Få oversikt over forbruksgjeld
Søk refinansiering hos Sambla

Gjeldsregisteret er en instans som mottar informasjon, registrerer og leverer ut opplysninger om din gjeldssituasjon.

Slike opplysninger skal kun leveres ut til en institusjon hvor du søker om lån eller annen kreditt. Du har også på et hvilket som helst tidspunkt rett til å få vite hva som er registrert på deg selv.

Per i dag er det kun forbruksgjeld, det vil si forbrukslån og kredittkortgjeld, som er notert i et gjeldsregister.

Det er tre virksomheter som har konsesjon til å drive gjeldsregister i Norge.

Logg inn i Gjeldsregisteret

Bakgrunnen for opprettelsen av gjeldsregisteret

Gjeldsregistrene ble opprettet i henhold til gjeldsinfomasjonsloven som ble vedtatt i 2018, og trådte i kraft i 2019.

Grunnen var at man så banker og andre finansinstitusjoner ikke hadde adgang til oppdatert gjeldsinformasjon om kunder som søkte lån.

Det som fremkom av den vanlige kredittsjekken var opplysninger fra skattemeldingen inntil to år tilbake, samt om det var registrert betalingsanmerkninger på søkeren.

Et verktøy for bedre kredittvurdering og gjeldsregulering

 

Etter dette tidspunktet kunne kunden ha tatt opp vesentlige beløp i forbrukslån, som banken da ikke tok i betraktning ved vurderingen.

Samtidig så myndighetene med bekymring på den økende forbruksgjelden i husholdningene, og gjeldsproblematikken blant folk som ikke kunne betale for seg.

Mange som hadde gjeldsproblemer hadde i realiteten fått innvilget for mye lån, En vesentlig grunn til det var akkurat at långiverne ikke la lånsøkerens fulle gjeldsbyrde til grunn ved vurderingen av nye lån.

Gjeldsregisteret skulle altså bli et nyttig verktøy for bankene i sin kredittvurdering og forhåpentlig unngå for mye tap. Samtidig skulle det verne forbrukerne fra å oppta mer gjeld enn de kunne klare å betale.

Slik fungerer gjeldsregisteret

Alle banker og øvrige låneinstitusjoner er nå pålagt å innrapportere nye lån og kredittkort til gjeldsregisteret.

For forbrukslån skal følgende meldes:

 • Opprinnelig lånebeløp
 • Rentebærende saldo
 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente

For kredittkort, også kalt rammekreditt, skal gjeldsregisteret informeres om:

 • Kredittgrense
 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Nominell rente

Gjeldsregisteret vil også vite om det er eventuelt medskyldnere på lånet.

Sletting av opplysninger

Når gjelden er nedbetalt, eller rammekreditten opphevet, skal opplysningen om dette slettes i gjeldsregisteret. Det skal følgelig ikke inneholde noen historikk, bare den aktuelle situasjonen.

Det samme gjelder når hver gang de får en oppdatering på et gjeldsforhold. Det er kun de nyeste opplysningene om gjelden som skal være tilgjengelig i registeret.

Virksomheter som får opplysninger via gjeldsregisteret er også pliktig til å slette disse etter bruk, senest tre måneder etter at de er mottatt.

Kun forbrukslån

Det har vært en innvending mot gjeldsregistrene at de kun omfatter lånsøkerens forbruksgjeld. Ved å utelukke pantesikrede lån, studielån og eventuell annen gjeld får man på langt nær det hele bildet. Disse opplysningene må i så fall innhentes andre steder

Ved utredelsen av Gjeldsinformasjonsloven la man størst vekt på forbruksgjeld. Det ble ansett som presserende med tiltak som dempet veksten av denne type gjeld, og etterfølgende betalingsproblemer. Dette er også typisk kortvarige gjeldsforpliktelser som ikke kommer fram på eldre skattemeldinger.

Inkludering av pantesikret gjeld og folkefinansiering

Pantesikret gjeld ble ikke ansett som like presserende, og dermed ikke prioritert. Det ville dessuten bli en betydelig større jobb å inkludere denne.

Det har imidlertid hele tiden vært en intensjon bak om at de øvrige gjeldsforpliktelsene skulle legges til når man ser at gjeldsregistrene fungerer som forutsatt.

I Finansmarkedsmeldingen for 2021 melder regjeringen at de vil utrede videre muligheten for å gi meldingsplikt til gjeldsregisteret også for pantesikret gjeld, typisk lån til bolig eller kjøretøy.

De vil også etter hvert pålegge plattformer som formidler folkefinansiering av de samme pliktene.

Disse instansene har konsesjon til å drive gjeldsregister:

Det er Barne- og familiedepartementet som har fullmakt til å konsesjoner til gjeldsinformasjon.

At denne funksjonen ikke er lagt til Finansdepartementet, kommer av at reglene hovedsakelig regnes som et virkemiddel for å begrense forbrukernes problemer med høy gjeld.

Departementet har også ansvaret for Gjeldsordningsloven.

De tre selskapene som gir gjeldsinformasjon i dag er:

 • Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Gjeldsregisteret AS
 • Experian Gjeldsregister AS

Norsk Gjeldsinformasjon eies av finansforetakenes interesseorganisasjon Finans Norge. De to øvrige eies av kredittopplysningsforetakene Evry og Experian,

Det er ingen forskjell på informasjonene som lagres i gjeldsregistrene.

Slik får du innsyn i egne opplysninger i Gjeldsregisteret

Fra nettsiden til det enkelte gjeldsregister kan du logge deg inn på en “min side”. Her vil du finne alle opplysningene som finansforetakene har innrapport om deg.

Det kreves BankID for å få tilgang til denne siden.

Bemerk at det er kun på gjeldsregistrenes egne sider du kan logge deg inn. Dersom det er en annen nettside som tilbyr deg denne informasjonen, for betaling eller gratis, bør du styre unna.

Slik brukes informasjonen fra gjeldsregisteret i kredittvurderingen

Bankene er ikke direkte pålagt å innhente opplysninger fra gjeldsregisteret når de vurderer en lånesøknad. Det er imidlertid et krav om en grundig kredittsjekk, og innhenting av oppdatert gjeldsinformasjon vil gjerne være en del av dette.

Å få tallet på den totale gjelden din er en av de viktigste faktorene i kredittvurderingen. Det måles blant annet opp mot retningslinjer som er nedfelt i Utlånsforskriften om at total gjeld ikke bør overstige fem ganger bruttoinntekten.

Kanseller unødvendige kredittkort 

Vær oppmerksom på at kredittkortrammen på alle kortene dine teller som gjeld i denne sammenheng. Har du et kort med kredittramme på 100 000 og har brukt bare en lite del av dette, er det likevel rammen som legges til grunn.

Mange kan derfor forbedre kredittverdigheten sin betydelig bare ved å si opp kredittkort de ikke bruker.

Løs gjeldssituasjonen din med et refinansieringslån fra Sambla

Det er ofte man betaler for mye på kredittkortgjeld, smålån og annen forbruksgjeld.

Har du mange poster kan du tjene mye ved å samle dem i ett stort lån. Regn ut kostnadene dine i dag, og send en søknad til oss.

Refinansieringer rammes heller ikke av begrensningen om en gjeldsgrad under fem ganger inntekten eller andre restriksjoner långivere er pålagt ettersom totalgjelden din ikke øker.

Én søknad til Sambla er samtidig søknader til alle våre 20 samarbeidspartnere. Det betyr at du kan få opptil 20 forskjellige lånetilbud, og du velger det beste.

Spørsmål og svar - Gjeldsregisteret

Hva er gjeldsregisteret?
Gjeldsregisteret er en oppdatert oversikt over forbruksgjelden til privatpersoner i Norge. Banker og finansieringsinstitusjoner henter data herfra til sine kredittvurderinger av lånsøkere.
Hva slags gjeld er oppført i gjeldsregisteret?
Det er forbrukslån og gjeld pådratt ved bruk av kredittkort som foreløpig meldes inn til gjeldsregisteret.
Finnes det flere gjeldsregistre?
Ja. Det finnes i alt tre gjeldsregistre. Disse er Norsk Gjeldsinformasjon AS, Gjeldsregisteret AS og Experian Gjeldsregister AS
Kan jeg få innsyn i egne data i gjeldsregisteret?
Ja. Du logger deg inn med BankID på gjeldsregisterets nettside. Dette er helt kostnadsfritt.

Bankene vi sammenligner

img
img
img
img
img
img
Vis mer