Lån uten kredittsjekk

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Lån uten kredittsjekk
Få bedre kredittscore
Søk 20 banker via Sambla
Lån uten kredittsjekk
Få bedre kredittscore
Søk 20 banker via Sambla

Kredittsjekken er en vesentlig del av bankenes vurdering av din lånesøknad. Du vil alltid få en gjenpart av denne etter at du har lagt inn en lånesøknad.

Det innvilges ikke forbrukslån uten kredittsjekk først – eller noen andre typer lån fra etablerte finansinstitusjoner. “Lån penger uten kredittsjekk” er et slagord uten rot i virkeligheten, og kan også være ulovlig markedsføring.

Men det er en del ting man selv kan gjøre for å påvirke kredittsjekken. Det er også ulike alternativer for hva man kan gjøre for å få best mulig igjen for den kredittsjekken man faktisk har.

Vi skal se nærmere på dette, men først skal vi se på hva som egentlig er ideen bak kredittsjekken.

Hva inngår i en kredittsjekk?

En kredittsjekk er de opplysningene banken innhenter om deg fra kredittopplysningsforetak og gjeldsregistre.

Herunder får de opplyst om

 • Nettoinntekt og nettoformue fra tidligere likninger
 • Betalingsanmerkninger
 • Aktuell forbruksgjeld med saldo og lånerammer
 • En kredittscore (0-100) basert på disse opplysningene samt annen statistikk

Hvorfor ikke lån uten kredittsjekk?

Når du vil låne penger må du som regel dokumentere inntekter og utgifter. Det inkluderer inntekter i form av lønnsslipp og siste skattemelding. Oversikt over gjeld du betaler på skal de også ha.

Hvorfor er da ikke dette tilstrekkelig til å få lån på dagen uten kredittsjekk?

Vel, dokumentasjon kan i prinsippet forfalskes, så det er kanskje ikke noe å si på at bankene dobbeltsjekker. De tar tross alt en risiko ved å låne ut pengene. Fremfor alt gjelder det når de låner ut uten sikkerhet.

I tillegg til at det er i bankenes egen interesse å dobbeltsjekke din kredittverdighet, er det et uttrykt krav i låneforskriften som er utarbeidet av Finanstilsynet. Her står det riktignok ikke spesifisert at de alltid skal ta kredittsjekk, men de bruker uttrykket forsvarlig kredittvurdering. I praksis vil nok konsesjonen sveve i fare dersom de gjentatte ganger innvilger lån uten kredittvurdering.

Hva betyr kredittsjekken for deg?

Banken du søker lån i kan legge avgjørende vekt på kredittsjekken på tre viktige punkter:

 • Om du får lån eller ikke
 • Hvor høyt lån du kan få
 • Hvilken rente de vil gi deg

Svært lav inntekt eller svært mye gjeld vil være en grunn til at banken ikke gir deg lån. Det samme er en betalingsanmerkning. I det sistnevnte tilfellet kan det imidlertid være mulig å søke et refinansieringslån.

Størrelsen på lånet ditt avhenger av en stor del av forholdet mellom inntekten din og lån du har fra før. Hvor mye mer mener banken du kan klare?

Renten beregnes ut fra hvilken risiko banken mener det er ved å gi det lånet du søker om. Høy risiko gir høy rente, og omvendt. God inntekt, få forpliktelser og en stabil økonomisk situasjon gjør deg til en lavrisikokunde, og kan følgelig gi deg markedets beste rente.

Andre ting banken legger vekt på enn kredittsjekken

Kredittsjekken betyr mye når du vil låne penger, men det er ikke nødvendigvis den alene som avgjør. Det er også opp til den enkelte bank hvor mye den vil legge vekt på en kredittscore som er utarbeidet av et kredittopplysningsselskap.

Din aktuelle inntekt

Av det du selv fører opp i søknaden, er det viktigste din aktuelle inntekt. Den nettoinntekten som fremkommer av kredittsjekken er innhentet fra Skatteetaten, og mellom ett og to år gamle.

Mye kan ha forandret seg siden da. Hvis du studerte på det tidspunktet, vil du naturlig nok ha hatt mye lavere inntekt enn du har i dag.

Det er selvfølgelig den aktuelle inntektssituasjonen din banken er mest interessert i når den vurderer lånet ditt. Derfor må du alltid legge ved den siste lønnsslippen din sammen med den siste skattemeldingen når du søker.

Vær nøye med å oppgi alle inntekter når du søker, også eventuelle ekstra inntekter og stønader fra det offentlige. Det er gjerne slike ting du kan bli ringt opp for å utdype etter at du har sendt søknaden.

Din egen historikk i banken

Søker du et lån i den faste banken din hvor du har lønns- og sparekonto, har den selvfølgelig også en historikk på deg.

Blant annet kan den se om du stort sett har kontroll på økonomien din, eller om du har en tendens til gjentatte ganger å overtrekke lønnskontoen. Det ville være naivt å tro at dette ikke påvirker bankens vurdering.

Så dersom du vet at du har hatt noen uregelmessigheter hos din regulære bankforbindelse, kan det hende du også bør sjekke ut en annen långiver. Banken din har selvfølgelig ikke adgang til å dele disse kunnskapene med andre, med mindre det er snakk om forhold som kan gi en betalingsanmerkning..

Smålån uten kredittsjekk?

Noen lever i den villfarelsen at man kan få smålån eller mikrolån uten kredittsjekk.

Hvor mye eller hvor lite du søker om har ikke noe å si. Det gjelder også for mikrolån eller sms-lån i størrelsesorden 10 000 – 20 000 kroner. Står det annonsert; “Lån 5000 uten kredittsjekk”, er det ganske sikkert en hake et eller annet sted.

En annen sak er at kredittsjekken er litt mer lempelig når det er snakk om så små beløp. Du behøver tross alt ikke så høy inntekt når du skal betale tilbake 10 000 kroner som når lånet er på 100 000 kroner.

Når det skal betales tilbake i løpet av to-tre måneder er det også ganske oversiktlig. Du har bedre kontroll på det som skjer de neste to månedene, enn hvordan situasjonen er om to år.

Standard med kredittsjekk 

Ettersom smålån er lån uten sikkerhet, sparer man også litt tid på behandlingen her. Det er ikke uvanlig å få smålån på dagen etter at kredittsjekken er gjennomført.

Du behøver med andre ord ikke ha like høy kredittscore på kredittsjekken når du søker smålån som et større forbrukslån. Men en viss inntekt bør du likevel ha. Du får tilsvarende hverken sms-lån uten kredittsjekk eller et minilån uten kredittsjekk.

Fremkommer det at du har betalingsanmerkning, vil du sannsynligvis få et avslag uansett hvor lite beløp du søker om. Du får heller ikke lån uten kredittverdighet.

Lån penger på dagen uten kredittsjekk?

Lån på minuttet uten kredittsjekk er heller ikke aktuelt. Ikke bare er kredittsjekken nødvendig og vil ta litt tid, men långiver kan heller ikke reklamere med hurtiglån uten kredittsjekk.

Et raskt lån uten kredittsjekk kan man derfor bare glemme. Vi anbefaler heller at du gjør noen skritt for å forbedre selve kredittscoren din.

Hvordan forbedre kredittsjekken din?

Kredittsjekken består av en rekke punkter som samlet gir en kredittscore. Långivere kan legge denne kredittscoren til grunn når de vurderer hvor høyt lån de er villige til å gi deg, og hvilken rente du i så fall blir tilbudt.

Hvert punkt du kan gjøre noe med, vil derfor ha betydning.

Inntekt og gjeld

De viktigste elementene i kredittscoren er inntekt og hvor mye gjeld du har i forhold til denne. I utgangspunktet synes det ikke som om det er så mye å gjøre med det, bortsett fra å få en bedre betalt jobb eller betale ned gjeld. Slike ting er ikke alltid så enkelt å gjøre noe med akkurat her og nå.

Du kan ta en ekstrajobb og øke inntekten, men långiver vil gjerne se at det innebærer en varig økning. Det kan derfor ta noen måneder før det gir en virkning.

Den beste umiddelbare effekten får du ved å inkludere en medsøker i søknaden din. To inntekter i stedet for en vil som regel kunne øke kredittscoren betydelig.

Betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning vil sende din kredittscore helt til bunns. Konklusjonen fra kredittopplysningsselskapet som har utarbeidet kredittscoren, vil være at du ikke anbefales kreditt.

Den bør derfor bort fra din betalingshistorikk før du søker om lån. Da må kravet først gjøres opp. Kontakt kreditor bak anmerkningen, få opplysninger om hvor mye det utgjør per i dag med renter og omkostninger, og betal det. Ta gjerne opp et privat lån om nødvendig. Du kan betale det tilbake med å ta opp et vanlig lån når du igjen er kredittverdig.

En betalingsanmerkning slettes ganske umiddelbart etter at kravet er oppgjort. Den er derfor borte neste gang noen tar en kredittsjekk.

Har du ikke mulighet til å innfri kravet eller lånet her og nå, kan du vurdere om du kan få det med i en refinansiering. Les mer om det lenger ned.

Statistikk

Det som er nevnt over er de viktigste tingene i en kredittsjekk. I tillegg ligger det en del statistisk materiale til grunn i kredittscoren. Mye av dette er ting du ikke kan endre på kort sikt. Det er likevel greit å kjenne til dem, slik at du eventuelt kan legge opp en langsiktig strategi for å få en bedre kredittsjekk og score senere.

Følgende forhold kan gi minuspoeng i en kredittscore:

 • om du er under 25 år
 • om du er mann
 • om du flytter ofte
 • om du har store variasjoner i inntekten
 • om driver egen næring
 • om du er enslig

Å søke “et online lån uten kredittsjekk 20 år” er derfor en illusjon. 

Det ligger ingen hensikt om å diskriminere enkelte grupper bak dette. Imidlertid foreligger det statistikker som tilsier at de som tilhører nevnte kategorier i gjennomsnitt er dårligere betalere enn andre. Det tillegges derfor vekt når finansieringsselskapene vurderer sin risiko.

Søke flere steder

Det er ingen hemmelighet at långiverne har forskjellige systemer når de vurderer lånesøknader. Det er riktignok stort sett de samme elementene som inngår, men de kan vektlegges forskjellig. Noen långivere er også mer villige til å ta risiko enn andre.

Derfor er det godt mulig at du får innvilget lån hos en långiver du har fått avslag på hos en annen eller at du får låne høyere beløp hos enkelte. Ikke minst vil alle tilby forskjellige renter på lånene de innvilger. Det siste gjelder spesielt for lån uten sikkerhet.

Søker du flere steder, vil du lettere treffe akkurat den långiveren som gir deg det beste resultatet på kredittsjekken.

Flest långivere på en gang treffer du ved å sende søknaden din gjennom Sambla. Vi samarbeider med flere banker og låneinstitusjoner.

Private lån uten kredittsjekk

Du vil ikke få privatlån uten kredittsjekk fra profesjonelle utlånere i Norge. Det er imidlertid ingenting som hindrer deg i ta opp et privat lån fra andre.

Privatpersoner er ikke underlagt kontroll fra Finanstilsynet, og står fritt til å låne ut penger til hvem de vil. Venner eller familie kan gi lån for hjelpe i en vanskelig situasjon, eller de kan se det som en investering,

Men så lenge det er snakk om et lån, og ikke en gave, er det absolutt å anbefale å oppfylle formkravene.

Opprettelse av gjeldsbrev anbefales 

Det vil si at det bør opprettes et gjeldsbrev. Maler for gjeldsbrev finnes på nett. Her kan det også oppgis en rentesats, og settes opp en månedlig tilbakebetalingsplan, Dersom lånet ikke er formalisert med et gjeldsbrev, vil den private långiveren komme bakerst i køen av kreditorer.

For større lån bør det også vurderes å ta pant i bolig. Det noteres hos Statens Kartverk.

Foreldre som vil hjelpe ett av barna sine, uten å forfordele de andre barna sine, kan vurdere å gi pengene som forskudd på arv i stedet for et lån. Det kan gjøres ved å opprette et testamente.

Dårlig kredittsjekk? – Vurder en refinansiering!

Får du avslag på lånet du søker om, eller en litt for høy rente, betyr det at du antakelig ikke har gjort det helt fremragende på kredittsjekken. Det kan også være et tegn på at alt ikke er som det skal være med økonomien din.

Har du kanskje mange smålån og kredittkortgjeld? Det innebærer at du sannsynligvis betaler mye mer enn du behøver på gjeldspostene. Da kan en restrukturering av gjelden din i form av en refinansiering være på sin plass.

Bedre økonomi med refinansiering

Refinansiering innebærer at du tar opp ett lån som du bruker til å betale ned den gjelden du allerede har.

En god refinansiering i rett tid vil kunne bedre økonomien din, gi færre månedlige kostnader og ofte redusere totalkostnadene ved lånene. I tillegg vil du ligge bedre an på kredittvurderingen neste gang noen tar en sjekk på deg.

Långivere vil også vurdere en søknad om et refinansieringslån mer positivt enn om du søker om penger til noe annet. Refinansiering øker ikke totalgjelden din, og søknaden viser at du bevisst tar grep for å holde kontroll på økonomien din.

Søk på Sambla – optimaliser kredittsjekken din

Sambla tilbyr forbrukslån fra 5 000 til 600 000 kroner.

Ved å sammenligne tilbud fra flere forskjellige långivere vil vi kunne plukke ut långiveren som foretar den kredittsjekken og vurderingen som gagner deg best.

Det øker muligheten til å få det lånet du har søkt om, og til den laveste renten. Effektiviserte rutiner for kredittsjekk sørger for rask behandling. Flere av dem vil kunne tilby deg lån på dagen.

Du kan også finne det beste resultatet her hvis du ønsker å samle lånene dine i en refinansiering.

Søk i dag og få pengene raskt utbetalt ved å signere låneavtalen med BankID!

Spørsmål og svar – Lån uten kredittsjekk

Hva er en kredittsjekk?

Når du søker lån innhenter banken en kredittsjekk på deg. Den inneholder blant annet opplysninger fra offentlige registre, som de senere års likninger og om du har betalingsanmerkning.

Kan jeg få lån uten kredittsjekk?

Alle registrerte banker og utlånere vil ta en kredittsjekk før de behandler en lånesøknad.

Kan jeg kredittsjekke meg selv?

Ja. Du kan logge inn på en av sidene til et kredittopplysningsselskap med BankID, og se hvilke opplysninger de har på deg. Du vil også få en gjenpart av de opplysningene banken får når de kredittsjekker deg.

Hvordan får jeg best kredittsjekk hos Sambla?

Ved at Sambla sammenlikner 20 långivere vil du kunne benytte den banken som gir deg det beste resultatet på kredittsjekken.

Hvordan få lån uten kredittsjekk?

Det er ingen metode som gir deg lån fra etablerte banker og finansinstitusjoner uten kredittsjekk.

Kan man få lån uten kredittsjekk?

Det er ingen metode som gir deg lån fra etablerte banker og finansinstitusjoner uten kredittsjekk.

Hvilken bank gir lån uten opplysninger?

Bankene vil innhente mange opplysninger direkte via kredittsjekken. Du må imidlertid selv opplyse om aktuelle inntekter og utgifter.

Hva skjer i kredittsjekken?

Banken innhenter opplysninger om deg fra kredittopplsysningssselskapene, Skatteetaten, gjeldsregistrene og Brønnøysundregiseteret.

Bankene vi sammenligner

Vis mer