Lån uten fast jobb - få lån uansett?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Lån uten fast jobb
Avhengig av inntekt
Søk flere steder
Lån uten fast jobb
Avhengig av inntekt
Søk flere steder

Fast jobb og helst god inntekt gir gode muligheter for å få lån. Du kan imidlertid fortsatt søke om lån med lav inntekt dersom den er stabil. Vi vil her gå gjennom forskjellige tilfeller du kan søke lån uten fast inntekt eller fast jobb, og hva det da vil legges vekt på i lånesøknaden.

Bankens kredittvurdering

Banken vil selvfølgelig føle seg trygg på at du har penger til å betale med før den gir deg lån. Du får ikke lån uten inntekt

Når du søker om lån tar banken en kredittsjekk på deg. Den innhenter da informasjon den bruker i tillegg til de opplysningene du selv leverer. Tyngdepunktene i kredittsjekken og den tilhørende vurderingen er inntekten, dagens gjeldssituasjon og hvorvidt du har betalingsanmerkninger.

Långiver vil imidlertid også helst se at inntekten er stabil. Dersom det er stort avvik mellom tidligere års inntekter og dagens, kan det stilles spørsmål om det. Det samme er tilfellet dersom lønnsslippene dine viser stor variasjon.

Bankene liker nok best en stabil og forutsigbar inntekt når de gir lån, men ser de at kommer inn penger vil det likevel innvilges. Det kommer noen ganger an på inntektsgrunnlaget.

Andre inntektsgrunnlag enn fast jobb

Arbeidsmarkedet er i bevegelse og tidene forandrer seg.

Bedrifter benytter seg i stadig større grad av innleid arbeidskraft, midlertidig ansatte som vikarer og prosjektarbeidere, og selvstendig kontraktører og frilansere.

Dertil er det også en vedvarende økning av personer som faller ut av arbeidslivet og går over på trygdeytelser.

En generell regel om fast jobb som kriterium for å få lån vil derfor ramme svært mange.

Lån som vikar eller midlertidig ansatt

Et midlertidig ansettelsesforhold vil opphøre på et tidspunkt. Man får normalt ingen garanti for fortsatt jobb som man kan vise til banken.

Det er også slik at enkelte jobber i årevis på midlertidige kontrakter uten fast ansettelse. I noen bransjer og for kvalifisert personale er det likevel alltid jobb å få, selv om de ikke får fast kontrakt. Vi tenker for eksempel på lærere eller sykepleiere.

Dersom banken ser at du har jevn inntekt foregående år, og du har margin for lånebetjening ut fra tallene på lønnsslippen, kan den derfor vurdere søknaden din positivt. Det hjelper selvfølgelig hvis du jobber i en attraktiv bransje, som i helsevesenet.

Vær klar over at bankene kan ha ulik praksis, og det kan være lurt å søke flere steder.

Lån til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Først må det nevnes av bankene har ulike former for bedriftslån, og du kan også søke etablererstøtte fra det offentlige.

Dersom du ønsker et privatlån, må der derimot vurderes ut fra din personlige inntekt.

Du kan være ansatt i eget selskap. Da må du dokumentere den lønnen du tar ut til deg selv. Den skal fylle alle formelle kriterier som dekning av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, obligatoriske forsikringer med videre.

Har du et enkeltmannsforetak, er dette ikke atskilt fra din private økonomi. De hefter både for egen og foretakets gjeld.

I slike situasjoner kan det gis lån hvis næringsvirksomheten viser seg lønnsomt over tid. Det må du dokumentere ved å levere godkjent regnskap for tre foregående år.

Tilsvarende gjelder for frilansere. Som med egen næring er fremtidig inntjening veldig usikker. Kan du likevel dokumentere at du over tid hatt en god økonomisk situasjon, finnes det långivere som kan vurdere søknaden din.

Lån til studenter

For det første, studielån eller studiestøtte godkjennes ikke som fast inntekt av långiverne.

Noen studenter har fast deltidsjobb. Denne inntekten kan godkjennes, men du vil ikke få innvilget høyere lån enn den du kan betjene med denne.

Har du en medlåntaker med fast inntekt, vil det være bedre muligheter. Mange foreldre garanterer eller står som medlåntakere når barna kjøper bolig.

Lån til trygdede

Midlertidig ytelser fra NAV vil av de fleste långivere ikke godkjennes som fast inntekt, og dermed heller ikke som grunnlag for innvilgelse av lån. Midlertidige ytelser omfatter dagpenger ved arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger og sosial stønad.

Uføretrygd

Uføretrygd er derimot en permanent ytelse, og kan dermed føres som fast inntekt på lånesøknaden. Problemet er at den vil kun utgjøre rundt to tredjedeler av tidligere lønnsinntekt, og dermed ikke gi grunnlag for større lån.

Nå har imidlertid uføretrygdede mulighet til å tjene noen tusenlapper ekstra i måneden i tillegg til trygden uten at det får konsekvenser for utbetalingen. Det kan gi mulighet for høyere kreditt.

Alderspensjon

Alderspensjon er også en permanent inntektskilde. Nå er det imidlertid noen banker som anser det som en risikabelt å låne ut penger uten sikkerhet til personer i høy alder. Noen har likefremt fastsatt en øvre aldersgrense for sine lån.

Har du som alderspensjonist en godt nedbetalt egen bolig, har du mulighet til å få såkalt seniorlån. Det blir stadig mer populært som en måte å realisere oppsparte verdier for å kompensere inntektsnedgangen etter overgang til pensjon.

Søk lån hos Sambla

Sambla samarbeider med over 20 långivere, og du når fram til samtlige ved kun å fylle ut én søknad.

Fast inntekt vil ha en avgjørende betydning i vurderingene, men det kan være nyanseforskjeller som gjør at du kanskje får tilbudt lån fra enkelte til tross for varierende inntekter eller kun delvis fast inntekt.

Det er helt kostnadsfritt og uforpliktende å søke lån hos Sambla.

Spørsmål og svar – Lån uten fast jobb

Hvordan er det mulig å få lån uten fast jobb?

Andre faste inntekter som for eksempel uføretrygd kan også godkjennes ved søknad om lån. Du kan også prøve å søke dersom du har hatt en jevn og god inntekt de siste årene til tross for at du ikke har fått fast ansettelse.

Kan man låne penger uten fast inntekt?

Nei. Det må kunne dokumenteres en påregnelig inntekt som er tilstrekkelig til å betjene lånet.

Kan man få lån dersom man er arbeidsledig?

Nei. Du vil normalt få avslag dersom du er arbeidsledig.

Finns det noen som kan låne meg penger, uansett jobb eller ikke?

Nei. Det er ingen profesjonelle långivere som låner ut penger uten å se at du har et inntektsgrunnlag, Lån fra familie er en mulighet, men dere bør tenke nøye over hvordan det skal gjøres opp når du ikke har jobb.

Bankene vi sammenligner

Vis mer