Sms lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Lån 5000 - 600 000 direkte på mobilen
Sms-lån kan dekke akutte behov
Alternative lånemuligheter til sms lån
Lån 5000 - 600 000 direkte på mobilen
Sms-lån kan dekke akutte behov
Alternative lånemuligheter til sms lån

Sms-lån er et innarbeidet begrep. Opprinnelig refererte det til at søknadsprosessen foregikk per telefon ved bruk av tekstmeldinger. I dag tenker vi generelt på lån på lave beløp.

I følgende tekst skal vi se nærmere på sms-lån, spesielt hvilke særtrekk og betingelser som følger med dem. Vi vil også vise deg de beste kreditt-alternativene for sms-lån du kan få gjennom Sambla.

Hva er sms-lån?

Sms-lån eller mobillån er en lånetype som ble utviklet og har nytt stor popularitet spesielt i Sverige. Betegnelsen kom av at du søkte lånet direkte ved å sende en tekstmelding til långiver fra mobiltelefonen din. 

Du fikk svaret på samme måte, samt en melding om at pengene var satt inn på konto dersom det ble innvilget.

Typiske trekk ved sms-lånene var at det var snakk om relativt beskjedne beløp, høye renter og gebyrer og kort nedbetalingstid.

Sms-lån i Norge

Denne låneformen har aldri tatt av i Norge. Myndighetene har vært skeptiske til at folk tar opp lån og dyre kreditter impulsivt, og lagt føringer som har hindret långivere å utvikle liknende konsepter.

Derimot har begrepet sms-lån fått innpass i Norge som et synonym til smålån. Det er i den forstand vi vil behandle det videre.

Uansett, med dagens smarttelefoner, kryptert Internett og bruk av BankID, er det ikke noe hinder for å ordne alle aspekter ved søknad om og utbetaling av lån gjennom mobiltelefonen. Slik sett ville det ikke være så misvisende å kalle det mobillån.

Hvor mye kan du låne i sms-lån?

Lånene du kunne søke ved å sende tekstmelding var svært lave, gjerne mellom 3 000 og 5 000 kroner.

Ellers kan långivere i dag ha litt forskjellige angivelser av hva de kaller smålån. Mange legger grensen på cirka 50 000 kroner, eller tilsvarende en månedslønn.

Spesialister på smålån, også kalt minilån, kan ha en øvre grense fra 20 000 til 30 000 kroner for hva de låner ut.

Hva er renten på sms-lån?

Generelt er det mye høyere rente på smålån enn på forbrukslån på større beløp. Med gebyrer i tillegg er det flere eksempler på at den effektive renten runder 100 %.

For et lån på eksempelvis 10 000 kroner med 6 måneders nedbetalingstid vil 23 av 29 långivere kreve en effektiv rente som overstiger 40 % p.a.

Det viser resultatet av et søk på Finansportalen, som er en oversiktsside fra finansbransjen selv i samarbeid med Forbrukerrådet.

Den laveste effektive rente her var 21,74 %, og den høyeste hele 138,74 %.

Rente settes individuelt for hver låntaker 

Vi må imidlertid huske at rente settes indviduelt etter kredittvurdering av låntaker. Det er langt fra gitt at du får den renten banken oppgir i sin markedsføring.

Når du har fått svar på en søknad, bør du lese et eventuelt lånetilbudet nøye. Se spesielt på den effektive renta som er oppgitt når du sammenligner med andre.

Forbrukslån som rimeligere alternativ 

Sms-lån er altså ganske dyre lån. Mange tar likevel opp sms-lån fordi det månedlige beløpet de skal betale er overkommelig, og det blir relativt raskt nedbetalt.

Men her kan det altså finnes rimeligere alternativer. En mulighet er å søke et tilsvarende forbrukslån gjennom Sambla.

Sms-lån og tilbakebetalingstid

Sms-lån skal og bør normalt nedbetales i løpet av kort tid.

Avhengig av beløpet som lånes, snakker vi gjerne mellom tre måneder og tolv måneder.

Det ligger i selve konseptet at det skal være en kortvarig forpliktelse.

Som låntaker er det også viktig for deg at et såpass kostnadsbærende lån blir gjort opp så fort som mulig.

Refinansiering av kredittkortgjeld 

Hvis vi ser på det nærliggende alternativet å bruke kredittkort, vil også et sms-lån være mer disiplinerende ettersom det har en fastsatt betalingstid.

Altfor mange går med kontinuerlig gjeld på kredittkortet. Selv om den effektive renten ikke behøver å være høyere enn et et sms-lån, vil det i lengden bli svært dyrt når kreditten aldri innfris.

Dersom dette er tilfellet, bør du undersøke mulighetene for refinansiering av kredittkortgjeld. Gjennom Sambla kan du innhente gode tilbud på en slik refinansiering.

Sms-lån og sikkerhet

Sms-lån krever normalt ikke sikkerhet. I motsetning til boliglån og billån tas det ikke pant i det du eventuelt kjøper for pengene.

Grunnen til dette er at det er lite praktisk å ta pant for mindre beløp. Notering av pant (tinglysning) krever gebyrer til den offentlige instansen som registrerer den. For boliger er det Statens Kartverk, og for andre ting er det Løsøreregisteret.

Ingen sikkerhet gir høyere rente

En tilleggskostnad for tinglysingen vil være relativt høy, og gjøre den effektive renta enda høyere.

Når det gjelder det du eventuelt kjøper, vil det normalt være forbruksvarer som raskt synker i verdi, for eksempel en TV. Det ville da uansett vært en dårlig sikkerhet for långiver.

At det ikke kreves sikkerhet, er også en grunn til den høye renten på sms-lån.

Sms-lån og kredittvurdering

At sms-lån er på relativt beskjedne beløp, betyr ikke at du automatisk vil få innvilget sms-lån på dagen.

Som med all kreditt du søker, vil du bli underlagt en kredittvurdering. Långiver vil fortsatt ha en trygghet for at du er i stand til å betale.

Det er klart at det ikke er det samme kravet til inntekt som når du søker om større lån. Likevel vil långivere sette krav om en viss inntekt. Denne varierer imidlertid fra långiver til långiver.

Gjeldsgrad og alder er nøkkelkomponenter

Gjeldsgraden, altså hvor mye gjeld du har fra før, er også viktig. Kredittvurderingen vil vise om du har mer gjeld enn du strengt tatt kan tåle. Merk at ubenyttet ramme på kredittkort også regnes som gjeld i denne sammenhengen. Føringene fra myndighetene går på at det ikke bør innvilges ytterligere kreditt dersom gjeldsgraden overstiger fem ganger årlig bruttoinntekt. Har du relativt lave inntekter, vil denne grensen reduseres. For svært lav inntekt anbefales det ingen kreditt overhode.

Andre faktorer som spiller inn er lånsøkers alder. Etter loven kan du ikke få kreditt dersom du er yngre enn 18 år. Men også utover det vil ung alder trekke ned i kredittvurderingen.

Krav om bosted

Statistisk sett er yngre personer dårligere betalere enn mer etablerte lånsøkere. Da blir det slik at noen må lide på grunn av det mindretallet som ikke oppfyller sine forpliktelser. Mange utlånere har også satt en konkret aldersgrense på for eksempel 23 eller 25 år før de i det hele tatt ser på søknaden.

Det vil også kastes et blikk på din tilknytning til riket. Har du hatt samme folkeregistrerte adresse i landet de siste årene, er det ikke noe problem. Men mange långivere krever at du har minst tre års botid i landet for å vurdere et lån.

For å søke lån via Sambla kreves det at du har vært folkeregistrert i Norge i minst ett år.

Dersom du i henhold til Folkeregisteret ofte skifter adresse, kan det også noen ganger slå negativt ut. Det er imidlertid noe som ikke tillegges stor vekt.

Sms-lån med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger oppstår vanligvis når du ikke har betalt en regning eller på et lån, og du gjentatte ganger har blitt purret opp. Som oftest har dette lånet eller fordringen blitt overført til inkasso. Du kan også ha en betalingsanmerkning hvis du har blitt slått konkurs.

Betalingsanmerkningen blir notert hos et kredittopplysningsselskap. Innhenting av opplysninger hos et kredittopplysningsselskap er en rutinemessig del av kredittvurderingen.

Alle steder du søker lån eller annen form for kreditt vil derfor få vite det dersom det er registrert en slik anmerkning på deg.

Ingen sms-lån uten kredittsjekk

En betalingsanmerkning tolkes som et signal om at du er en dårlig betaler. Du vil derfor normalt ikke få sms-lån eller annen kreditt på dagen uten kredittsjekk.

Les mer om å låne med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkningen vil imidlertid bli slettet umiddelbart dersom du betaler inn kravet som ligger til grunn for den. Det er altså ikke noe som blir blivende i din betalingshistorikk eller i kredittopplysningsselskapets filer for alltid.

Tilbakebetaling av sms-lån

Det som lånes, skal betales tilbake. Ved innvilgelse av sms-lån vil du få en betalingsplan med et gitt beløp du skal betale tilbake hver måned.

Som nevnt vil det normalt være relativt kort tilbakebetalingstid. Det er som oftest en fordel for deg ettersom du raskere får gjort opp et lån med høy rente.

Kredittkort som alternativ

Det er som regel liten fleksibilitet på slike lån. Har du problemer en måned, bør du ta kontakt med långiver direkte og prøve å unngå overføring til inkasso. Hvis du vet du vil trenge fleksibilitet noen ganger, i form av utsettelse eller et lavere månedlig beløp, kan det være bedre å bruke et kredittkort.

Derimot er det fleksibilitet den andre veien. Du kan alltid betale ned raskere enn det betalingsplanen tilsier. Har du mulighet, vil vi anbefale det. Som nevnt er det et dyrt lån.

Du kan også innfri det sammen med andre krav ved å søke om et refinansieringslån. Se lenger ned om refinansiering av sms-lån,

Sms-lån på dagen

I markedsføringen av de opprinnelige sms-lånene ble det lagt stor vekt på rask behandling og utbetaling. Sms-lån på dagen og sms-lån på minuttet var slagordene som skulle lokke potensielle kunder til en rask avgjørelse.

Med telefonen kunne du sende en forenklet søknad, og i prinsippet få umiddelbar tilgang på pengene.

Automatisert søknadsprosess

Per i dag er gjerne behandlingen av søknader om alle typer forbrukslån automatisert, uansett størrelse.

Søknad kan sendes fra en datamaskin eller en mobil enhet, gjerne telefonen. Informasjonen som innhenting av kredittopplysninger skjer automatisk fra kredittopplysningsbyråene, og et dataprogram vil angi anbefalt kreditt og lånerente for den aktuelle kunden.

Du får derfor tilbud fra långivere ganske kort tid etterpå. Du aksepterer og signerer med BankID, og pengene vil så bli overført til din konto. Lån på dagen er fullt mulig, selv om de fleste långivere gjerne reserverer seg med at beløpet kan ventes på kontoen neste virkedag.

Fordeler med sms-lån

Sms-lån kan være gunstig for deg i de tilfeller du virkelig har behov for kortsiktig kreditt, og det dreier seg om et relativt lavt beløp.

  • Gunstig ved behov for kortsiktig kreditt.
  • Løsning ved krisesituasjoner som uforutsette bilreparasjoner eller nødvendig erstatning av defekte husholdningsapparater (f.eks. fryser).
  • Kan redde dagen når økonomien er stram.
  • Fast betalingsplan som gir klarhet over når gjelden er nedbetalt. 
  • Kan være et bedre alternativ enn kredittkort i noen tilfeller.

Ulemper med Sms-lån

Den store ulempen med Sms-lån er allerede nevnt flere ganger. Det har en betydelig høyere rente enn andre lån. Det er derfor noe av den minst økonomiske kreditten du kan ta opp.

  • Betydelig høyere rente enn ved andre lån.
  • Blant de minst økonomisk fordelaktige kredittformene.
  • Selv ved små lån kan totalkostnadene bli høye.
  • Uoversiktlig ved flere smålån. Mange innbetalinger med forskjellige forfallsdatoer.
  • Kan bli kostbart og komplisert hvis du har flere smålån samtidig, noe som kan nødvendiggjøre refinansiering.

Refinansiering av sms-lån

For en sunn økonomi er det viktig å ha de beste betingelsene det er mulig å oppnå på lånene dine. Du kan sannsynligvis spare mer på dette enn å lete etter nedsatte varer. i butikker og på nett.

Som vi har sett er sms-lån spesielt dyre hva gjelder renter og gebyrer. Lån på høyere beløp gir relativt lavere kostnader enn lån på lavere beløp.

Dersom du har flere smålån, bør du derfor undersøke om du kan få et lån som er stort nok til å betale ut disse. Vi snakker om en refinansiering av smålån.

Lag gjerne en oversikt over kostnadene på sms-lån, smålån og kredittkortgjeld først. Hvor mye betaler du per måned i avdrag, renter og gebyrer? Og hva vil de totale kostnadene utgjøre?

Det er disse summene du skal sammenligne med det tilbudet du eventuelt kan få på et refinansieringslån.

Søk forbrukslån eller refinansieringslån på Sambla

Uansett hva slags lån du har behov for, kan Sambla bidra til å skaffe deg tilbudet med de best mulige betingelsene.

Det er fordi en lånesøknad du sender gjennom Sambla ikke bare er søknad til én bank, men til flere av bankene Sambla til enhver tid samarbeider med.

Disse vil hver for seg vurdere din søknad, og komme opp med sitt beste tilbud. Det vil normalt være et stort sprik mellom det laveste og det høyeste rentetilbudet du mottar.

Enkel låneformidling og personlig rådgivning

Skulle du gjøre det tilsvarende selv, måtte du altså ha sendt over 20 forskjellige søknader.

Våre rådgivere og lånespesialister kan også rådgi deg i forbindelse med låneopptaket. Spesielt søknader om refinansiering avstedkommer mange spørsmål.

På Sambla formidler vi lånesøknader fra 5 000 til 600 000 kroner uten sikkerhet, og til de formål du måtte ønske.

Søk i dag – uten forpliktelser!

Spørsmål og svar - Sms lån

Hva er sms-lån?

Sms-lån er opprinnelig en låneform som var populær i Sverige. Du søkte lån ved rett og slett å sende en tekstmelding til långiver. I Norge er sms-lån et synonym for smålån.

Hvilke alternativer er det til sms-lån?

Du kan søke om vanlig forbrukslån med til 5000 kroner fra Sambla. Noen foretrekker også å bruke kredittkortet på slike beløp. Ulempen med det er at du da ikke får noen fastsatt betalingsplan.

Kan jeg refinansiere sms-lån hos Sambla?

Ja, det kan du. Gå til søknaden øverst på siden, og kryss av at du søker om refinansiering før du klikker deg videre. Legg også ved en oversikt over de sms-lånene og eventuelle andre lån eller kredittkort du ønsker skal være med i refinansieringen.

Hvor mye koster et sms-lån?

Som med andre lån består lånekostnadene av renter og gebyrer. Samlet sett utgjøres de av den effektive renten du får opplyst før du aksepterer lånet. Den effektive renten på sms-lån er svært høy sammenliknet med vanlige forbrukslån. Noen ganger er den høyere enn 100 % p.a.

Bankene vi sammenligner

Vis mer